Trembecki balon, 1785

Projekty balonów. Polska.

Spośród ludzi oświecenia w Polsce wielki entuzjazm do balonów wykazał poeta i szambelan dworu Stanisława Augusta- Stanisław Trembecki, który mocno interesował się zagadnieniem kierowania balonem. Szukał również źródła napędu dla balonu.

Trembecki zaopatrzył balon w żelazną płytę. Poniżej niej, na osi, umieścił długi drąg z magnesem na końcu. Pilot mógł poruszać tym drągiem w prawo i lewo za pośrednictwem sznurów trzymanych w ręku. Trembecki sądził, że zachowując odpowiednie proporcje między wielkością magnesu i masą płyty, jak również masą całkowitą balonu, magnes będzie przyciągał żelazną płytę z dostateczną siłą, aby pociągnąć balon w kierunku wymaganym przez pilota. Proponował także umocowanie magnesu do latawca, ażeby za pomocą linki można go było oddalać na dowolną odległość lub przybliżać. Chciał w ten sposób zmieniać siłę przyciągania, a tym samym prędkość lotu. Jego pomysły zostały jednak, jako zupełnie nierealne, odrzucone przez akademie w Berlinie i Petersburgu.

Źródło:

[1] Malak E. ”Samolot dzieło człowieka”. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo. Wrocław, Warszawa, Kraków 1993.
[2] Januszewski S. ”Rodowód polskich skrzydeł.” Wydawnictwo MON. Warszawa 1981.
blog comments powered by Disqus