Tański "Lotnia IV", 1896
("Lotnia V", "Lotnia-kaczka")

Projekt pionierskiego szybowca i mięśniolotu. Polska.
Model ”Lotni” w układzie kaczki. (Źródło: archiwum).

Czesław Tański po zebraniu doświadczeń z prób szybowca ”Lotnia” zaprojektował w 1896 r. wersję ”Lotnia IV” z napędem. Najpierw miał ją wypróbować jako szybowiec, a później po przebadaniu pedałowego napędu dwóch śmigieł umieszczonych z tyłu aparatu- napęd ten miał być wypróbowany na ”Lotni”. Szybowiec miał być wykonany z drewna topolowego i prętów wiklinowych. 24.04.1896 r. Tański wystąpił do rosyjskiego Ministerstwa Wojny o zapomogę 600 rubli na budowę tego aparatu, lecz uzyskał odmowę. Z braku możliwości ”Lotnia IV” nie została zbudowana, pozostały jedynie rysunki.

Jej rozwojem była ”Lotnia V”, przez Tańskiego przedstawiona później w postaci małego modelu ”Lotni-kaczki”, pokazanego w grudniu 1909 r. na Wystawie Modeli Maszyn Latających Czesława Tańskiego w gmachu Stowarzyszenia Techników w Warszawie. Brak środków materialnych nie pozwolił jednak na realizację tego zamysłu. ”Lotnia”- mięśniolot nie uniosłaby się w powietrze.

W 1911 r. Ryszard Bartel zbudował szybowiec (Bartel 1) wzorowany na ”Lotni-Kaczce” Czesława Tańskiego.

Galeria

  • Lotnia Czesława Tańskiego z napędem mięśniowym śmigieł pchających. Rys. Cz. Tańskiego na karcie pisma skierowanego do Ministra Wojny Rosji, 7.03.1897 r. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Kowalski T. J., Malinowski T. "Mała encyklopedia lotników polskich". Tomik 1. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1983.
[4] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[5] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus