Mastek Jerzy

Inżynierowie Adam Kurbiel (z prawej) i Jerzy Mastek. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 8/2000).
Jerzy Mastek urodził się 6.11.1961 r. w Wadowicach, jako syn Stanisława nauczyciela i Waleni- pracownika biurowego banku. W 1981 r. ukończył Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzeniu Dolnym k. Wadowic. W latach 1981-1983 studiował na kierunku budowa płatowców na Politechnice Rzeszowskiej, a w latach 1984-1989 na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1989 r. uzyskał dyplom mgr inż. Podczas studiów działał w Akademickim Klubie Lotniarskim jako budowniczy lotni i instruktor III klasy. W 1983 r. zbudował, wspólnie z Bogusławem KuśnierzemTadeuszem Marciszem lotnię ”Stratus R 11C”. Używana była w Sekcji Lotniarskiej Studenckiego Koła Naukowego Lotników na Politechnice Rzeszowskiej.

W 1998 r. rozpoczął współpracę z mgr inż. Adamem Kurbielem współpracując przy projektowaniu samolotu ultralekkiego Eol-2. 4.05.1992 r. podjął pracę w nowo założonej przez A. Kurbiela firmie Wytwórnia i Naprawa Konstrukcji Lekkich Adam Kurbiel w Bielsku-Białej, przemianowanej 2.01.1993 r. na Wytwórnię Konstrukcji Lekkich Remos. 15.07.1996 przeszedł wraz z A. Kurbielem do nowo założonej firmy Wytwórnia i Naprawa Konstrukcji Lekkich Agata Kurbiel. W tych firmach przy boku A. Kurbiela projektował kolejne odmiany samolotu Eol, np. Eol Gemini. Wraz z A. Kurbielem i inż. Jerzym Śmielkiewiczem projektował samolot akrobacyjny Acro-Viper.

Od 1999 r. współprojektował odmianę samolotu Eol spełniającą wymagania przepisów JAR-VLA. Po śmierci A. Kurbiela w lecie 2000 r. został głównym konstruktorem i kierownikiem Zakładów Lotniczych 3Xtrim, gdzie rozwijał dalsze wersje samolotu Eol pod oznaczeniem 3Xtrim.

Jego hobby to modelarstwo lotnicze i narciarstwo. Z żoną Beatą z d. Wawak (technik plastyk specjalności tkactwo artystyczne, pracującej jako logistyk w firmie komputerowej) ma dwóch synów i córkę.

Konstrukcje:
Kompol ”Stratus R 11C”, 1983, lotnia.
3XTrim, samolot sportowy.
3X49 ”Format”, samolot sportowy ultralekki.

Źródło:

[1] Krawcewicz K. ”Ultralekkie na właściwym kursie”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 6/2006.
[2] ”Problemy rozwoju samolotów rodziny EOL”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 19 (2/2006).
[3] Informacje uzyskane od Bogusława Kuśnierza.
blog comments powered by Disqus