Szyller samolot, 1909

Samolot pionierski. Polska / Francja.

W latach 1907- 1909 Gustaw Szyller wraz z inż. Barkasem i mechanikiem Hendericksonem zbudowali we własnym hangarze w Issy les Moulineaux pod Paryżem we Francji jednopłatowy samolot pionierski. Silnik chłodzony wodą, montowany z przodu kadłuba, ze śmigłem ciągną­cym osadzanym bezpośrednio na jego wale. W prze­dniej części kadłuba mieścił się również zbiornik paliwa.

Wg [3] zbudowano lub budowano kilka samolotów. W październiku 1909 r. samolot został zaprezentowany wojsku francuskiemu. Brak bliższych informacji o tej konstrukcji. W paź­dzierniku 1909 r. Gustaw Szyller prezentował swe konstrukcje lotnikom francuskim. Można z tego wnosić, że przynajmniej jeden z jego samolotów był wykończony. Szyller podejmował też starania o uzyskanie praw na produkcję swych samolotów w Cesarstwie Rosyjskim. Zamierzał uruchomić tam wytwórnię lotniczą i szerzej prezentować swe kon­trakcje na pokazach lotniczych.

Gdyby informacje te znalazły mocniejsze oparcie w materiale źródłowym, można by przyjąć, że to samolot (samoloty) Szyllera i jego współpracowników były pierwszymi zrealizo­wanymi przez Polaka.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[3] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus