Możdżeński Leonard

Leonard Możdzeński. (Źródło: ”Narodowe Archiwum Cyfrowe. Sygnatura: 1-A-2190”).

Leonard Możdżeński, urodzony 6.11.1892 r. w Warszawie.

W latach 1910- 1912 jako uczeń gimna­zjum im. Chrzanowskiego w Warszawie, wraz z kolegami: Wacławem Jędrzejewiczem, Wacławem Niwińskim i Lechem Niemojewskim, pomagał w budowie Zbierańskiemu i Cywińskiemu w budowie ich samolotu.

W 1912 r. wspólnie zbudowali szybowiec według projektu Witolda Rumbowicza i Tomasza Flegiera. Na wzgórzach w Klarysewie pod Warszawą w lecie 1912 r. konstruktorzy wykonali na tym szybowcu wiele lotów.

Do I wojny światowej ukończył Politechnikę w Charlottenburgu koło Berlina. W czasie I wojny światowej porucznik artylerii armii rosyjskiej, w 1916 r. skierowany do Francji. W 1918 r. został tam naczelnikiem wydziału technicznego w tzw. Centre d'Études „Chilowski”, w październiku 1918 r. powie­rzono mu kierownictwo doświadczeń aerodynamicz­nych w Section Technique de l'Artillerie.

Później pracował w Polskiej Misji Zakupów Wojskowych, był członkiem zarządu Stowarzyszenia Techników Pol­skich, powstałego w Paryżu w 1917 r. z inicjatywy inż. Józefa Lipkowskiego. Po powrocie do kraju był współtwórcą polskiej marynarki wojennej, kierował Departamentem Morskim Ministerstwa Przemysłu. W czasie II wojny światowej, dzięki jego osobistym wpływom zdołano wywieźć z Francji 83 skrzynie ze skarbami wawelskimi. Wiatach 1940- 1945 na emi­gracji w Wielkiej Brytanii był kierownikiem Wydziału Morskiego polskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Żeglugi, założycielem Instytutu Mor­skiego,

Leonard Możdżeński zmarł 12.05.1954 r. w Londynie.

Konstrukcje:
Szybowiec uczniów gimnazjum im. Chrzanowskiego, 1912, szybowiec pionierski.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[3] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus