Sokalski Aleksander

Aleksander Sokalski, w 1910 r. jako uczeń Gimna­zjum Realnego we Lwowie, wspólnie z przyjaciółmi Kazimierzem Baszniakiem i Włodzimierzem Semiułą, podjął we Lwowie budowę jednopłatowego samolotu w układzie normalnym, górnopłata. Wcześniejsze źródła (np [2]) podawały, że był to szybowiec okre­ślany mianem "szybowca trzech ze Lwowa".

Budowa samolotu prawdopodobnie nie została ukończona.

Konstrukcje:
Sokalski-Baszniak-Siemiuła samolot, 1911, samolot pionierski

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[3] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus