Szweda Paweł (Schweda Paul)

Zamieszkały w Berlinie Paul Schweda (vel Paweł Szweda) złożył we wrześniu 1919 r. do Inspektoratu Wojsk Lotniczych ofertę na budowę bezzałogowego samolotu dalekiego zasięgu, kierowanego zdalnie za pomocą fal radiowych.

Konstrukcje:
Szweda-samolot, 1919, projekt bezzałogowego samolotu dalekiego zasięgu.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus