Scheidt Franciszek

Franciszek Scheidt urodził się w 1759 r. w Krakowie. Fizyk, chemik i botanik.

Absolwent Akademii Krakowskiej. Pracował jako nauczyciel fizyki w Lublinie i Krakowie. Towarzyszył królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu w podróży po ziemi krakowskiej i sandomierskiej, a w 1787 r. odczytał w jego obecności rozprawę O chemicznym powinowactwie ciał.

Razem z profesorami: Janem Jaśkiewiczem, Janem Śniadeckim i Janem Szasterem zbudowali w 1784 r. (rok po braciach Montgolfier) kilka balonów na ogrzane powietrze.

Od 1785 r. był profesorem Szkoły Głównej Koronnej. Uczestniczył w insurekcji kościuszkowskiej. W 1803 r. władze austriackie germanizujące uczelnię usunęły go ze stanowiska. Franciszek Scheidt jest autorem dzieła O elektryczności uważanej w ciałach ziemskich i atmosferze (1786).

Zmarł w 1807 r. w Krzemieńcu.

Konstrukcje:
Balony Szkoły Głównej Koronnej, 1784, balony na ogrzane powietrze.

Źródło:

[1] Banaszczyk E. ”Karuzela pod gwiazdami”. Wydawnictwo Iskry. Warszawa 1960.
[2] Elsztein P. ”Modelarstwo lotnicze w Polsce”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1986.
[3] Januszewski S. "Pierwsze eksperymenty balonowe w Polsce XVIII wieku". Skrzydlata Polska nr 35/1978.
[4] Wikipedia.
blog comments powered by Disqus