Albatros CL-II, ok. 1917

Samolot rozpoznawczy, szturmowy.. Niemcy.

W Polsce.

Wg [1]- w polskich archiwach podana jest informacja sugerująca użytkowanie w Polsce samolotów Albatros CL-II. Informacja ta powstała prawdopodobnie w wyniku popełniania błędu przy ręcznym przepisywaniu nazwy samolotu przez ówczesnych kancelistów. Samolot Albatros CL-II nie był używany w Polsce.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus