SZD-23 "Bocian 2", 1958

Projekt szybowca wyczynowego. Polska.
Projekt szybowca wyczynowego SZD-23 ”Bocian II”. (Źródło: Praca zbiorowa ”Konstrukcje Lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965).
Na początku 1958 r. dyskutowano nad przyszłością szybowców dwumiejscowych, nad ich osiągami i tendencjami rozwojowymi. Opracowano wówczas w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym warunki techniczne budowy szybowca dwumiejscowego wyczynowego będącego ewolucją szybowca SZD-9 ”Bocian”. Projekt szybowca oznaczono SZD-23 ”Bocian 2”. Skrzydło szybowca ulec miało minimalnym zmianom, hamulce drewniane miały być zastąpione metalowymi. Kadłub drewniany o przekroju zmniejszonym do 0,48 m2, kółko o wymiarach 400 x 150 (wg [1]- chowane w locie), zwiększony przekrój tyłu kadłuba, uproszczona technologicznie i konstrukcyjnie partia centralna kadłuba (wg [1]- miał możliwość zabierania balastu wodnego). Opracowaniem projektu wstępnego zajęli się inż. inż. Władysław Okarmus i P. Mynarski- częścią obliczeniową. Prace po pewnym czasie zostały przerwane.

Konstrukcja:
Dwumiejscowy.

Dane techniczne SZD-23 (wg [3]):
Rozpiętość- 18,5 m, długość- 8,3 m, wysokość- 1,8 m, powierzchnia nośna- 20,0 m2.
Masa własna- 340 kg, masa startowa- 510 kg.
Prędkość dopuszczalna- (wg [1]- 240) km/h, prędkość minimalna- (wg [1]- 58) km/h, doskonałość max- 28,3 przy prędkości 86 km/h, opadanie minimalne- 0,8 m/s przy prędkości (wg [1]- 73) km/h.

Źródło:

[1] ”Polskie szybowce”
[2] Glass A. ”25 lat produkcji seryjnej szybowca SZD-9 Bocian”. Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 2/1978.
[3] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
blog comments powered by Disqus