MB-01 "Jantar-MB", 2001

Szybowiec kategorii specjalnej. Polska.
Szybowiec MB-01 ”Jantar MB” , SP-8002 na lotnisku Vysoke Myto. (Źródło: archiwum Daniel Rybka).
Szybowiec kategorii specjalnej MB-01 ”Jantar-MB” odbudowany został z zespołów szybowców:
- kadłub z SZD-48-3M ”Bravo” nr fabr. B-1509,
- skrzydło prawe z SZD-48-3 ”Jantar Std.3” nr fabr. B-1519,
- skrzydło lewe z SZD-48-3 ”Jantar Std.3” nr fabr. B-1704,
- statecznik poziomy z SZD-48-3 ”Jantar Std.3” nr fabr. B-1704.

Wykonano naprawę struktury podzespołów i zabudowano tablicę pokładową z szybowca SZD-55, zmodyfikowano układ napędu trymera wykorzystując elementy z szybowca SZD-51-1 ”Junior” oraz układ napędu zaworu zbiornika balastowego. Wykonano zabudowę wingletów na końcówkach skrzydeł zgodnie z Biuletynem BK-048/96 SZD-48-3 ”Jantar Std.3”.

Odbudowę szybowca MB-01 ”Jantar-MB” zakończono dnia: 31.08.2001 r.

Źródło:

[1] Liwiński J. ”Rejestr polskich statków powietrznych 2006.”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 2/2006.
[2] Liwiński J. ”Rejestr polskich statków powietrznych 2008.”. Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.
[3] Liwiński J. ”Rejestr polskich statków powietrznych 2009.”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 2/2010.
[4] Glider Service ŻAR.
blog comments powered by Disqus