Szczepański "Fafnir", lata 1970/1980-te (?)

Lotnia. Polska.
Znany lotniarz i konstruktor-amator Ryszard Szczepański rozpoczął budować lotnie w latach 1970-tych. Były to zarówno konstrukcje, które powstały w oparciu o gotowe plany (lotnie Kołodziej "Balans" i Sznapka ”Kanion”) jak i własne projekty: ”Bąk”, ”Fafnir”, ”Teropodino”.

Nie posiadam bliższych informacji o lotni ”Fafnir”.

Źródło:

[1] ”Ornitopter”
[2] E-mail od Ryszarda Szczepańskiego z dnia 18.09.2010 r.
blog comments powered by Disqus