S-2, ok. 1950

Projekt samolotu szkolnego. Polska.
Doświadczenia uzyskane przy budowie oraz eksploatacji samolotu PZL S-1, a ponadto wskazówki otrzymane z Głównego Instytutu Lotnictwa pozwoliły inż. Eugeniuszowi Stankiewiczowi na opracowanie projektów następnych samolotów. Pierwszy z nich, S-2, nie został zrealizowany, pozostał w postaci rysunków. Następną konstrukcją inż. E. Stankiewicza był samolot S-3 ”Kania”.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
blog comments powered by Disqus