IL (TS-10) "Goniec", ok. 1954

Projekt samolotu dyspozycyjnego. Polska.
Projekt samolotu dyspozycyjnego IL ”Goniec”. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 41/1964).

Pod koniec konstrukcyjnego opracowania samolotu szkolno-treningowego TS-8 ”Bies”, ok. 1954 r., powstał projekt wstępny 4-miejscowego samolotu dyspozycyjnego IL ”Goniec” (TS-10 ”Goniec”). Stanowił wersję rozwojową ”Biesa”. Przy tym samym obrysie kadłuba i nieznacznym poszerzeniu kabiny miał on zawierać oprócz fotela pilota trzy fotele dla pasażerów, jeden tyłem obok pilota i dwa (lub kanapa) z tyłu skierowane do przodu.

Projekt został opracowany w Instytucie Lotnictwa w zespole konstrukcyjnym pod kierownictwem mgr inż. Tadeusza Sołtyka. Samolot taki byłby bardzo przydatny i mógłby zastąpić znacznie wolniejsze, stosowane dotychczas CSS-13 i Jak-12.

Konstrukcja:
Czteromiejscowy.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
[2] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
[3] Glass A „Problemy rozwoju samolotu TS-11 Iskra”. Polska Technika Lotnicza nr 3/2004.
blog comments powered by Disqus