SM-6, lata 1960-te

Projekt lekkiego śmigłowca wielozadaniowego. Polska.
Kolejnym etapem rozwoju lekkiego śmigłowca SM-4 i SM-4GTD (SM-5) stał się projekt SM-6, opracowany w biurze konstrukcyjnym WSK Świdnik, kierowanym przez mgr. inż. J. Olejnika. Jako napęd służył również silnik GTD-350, wypróbowany w śmigłowcach PZL Mi-2. Po opracowaniu koncepcji przeprowadzono szereg konsultacji z potencjalnymi użytkownikami maszyny. Na podstawie tych opinii opracowano założenia konstrukcyjne, a następnie projekt wstępny. Równolegle prowadzono prace badawcze w Instytucie Lotnictwa, gdzie przedmuchano model SM-6 w tunelu aerodynamicznym oraz zbadano przepływ powietrza do silnika umieszczonego w kadłubie za przedkładnią główną. Ponadto podjęto badania dynamiczne modelu śmigłowca na zjawisko rezonansu przyziemnego.

W trakcie opracowania projektu technicznego prace zostały przerwane. Decyzja ta wynikła z ogólnych tendencji gospodarczych. Nastąpiła zmiana stosunku ekipy rządzącej Władysława Gomułki do przemysłu lotniczego oraz jego dążenia do likwidacji produkcji lotniczej.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
blog comments powered by Disqus