MS-1, 1923

Szybowiec amatorski. Polska.
Szybowiec amatorski MS-1. (Źródło: Glass Andrzej ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004).
Mieczysław Siegel zbudował w czasie wakacji 1923 r. szybowiec MS-1. Pilot, stojąc w otworze kadłuba, przypasany do szybowca uprzężą, niósł go rozpędzając się do startu, na własnych nogach, a lądował na nogach i płozach. Konstruktor wykonał na MS-1 wiele krótkich skoków, kończących się częstokroć uszkodzeniem szybowca, który był wielokrotnie naprawiany.

Zaletą szybowca była jego lekkość i małe rozmiary, co ułatwiało transport, demontaż i start. Niedogodnością było umieszczenie na dole steru kierunku, który jednocześnie miał spełniać zadanie płozy ogonowej. Po ostatnim uszkodzeniu w 1923 r. szybowiec nie został naprawiony, gdyż konstruktor przygotowywał się do budowy następnego szybowca MS-2 o ulepszonej konstrukcji.

Konstrukcja.
Jednomiejscowy szybowiec- lotnia, górnopłat o konstrukcji drewnianej.
Płat prostokątny nieco zwężony przy końcach, dwudźwigarowy, usztywniony drutami biegnącymi do piramidki nad kadłubem, do podwozia i do przodu kadłu­ba. Płat pokryty papierem pakowym, usztywnionym żelatyną. Zamiast lotek- skręcane końce skrzydeł. Napęd sterowania- drutami.
Kadłub o przekroju prostokątnym, czteropodłużnicowy, kryty kartonem. Miejsce pilota odkryte. Sterow­nica w postaci drążka sterowego i orczyka.
Usterzenie o powierzchniach sterowych elastycznie wyginanych, kryte papierem pakowym. Napęd sterowania- drutami.
Podwozie składające się z dwóch płóz umocowanych na koziołku pod kadłubem.

Dane techniczne MS-1 (wg [2]):
Rozpiętość- 6,6 m, długość- 4,0 m, wysokość- l,7 m, powierzchnia nośna- 8 m2.
Masa własna- 25 kg, masa użyteczna- 75 kg, masa całkowita- 100 kg.

Galeria

  • MS-1, rysunek w trzech rzutach. (Źródło: Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1976).
  • Szybowiec amatorski MS-1. (Źródło: Glass Andrzej ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004).

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
blog comments powered by Disqus