Schempp-Hirth "Ventus 2", 1994

Szybowiec wyczynowy klasy 15-metrowej i 18-metrowej. Niemcy.
Lądowanie szybowca Schempp-Hirth ”Ventus 2cT” (SP-0059) na lotnisku w Lesznie. (Źródło: "Fotograficzny Rejestr Szybowców").

Na początku lat 1990- tych Klaus Holighaus w firmie Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH opracował nowe szybowce klasy 15- metrowej Schempp-Hirth "Ventus 2a" / "Ventus 2b" będące unowocześnieniem swych poprzedników Schempp-Hirth "Ventus". Choć wizualnie podobne, pod względem konstrukcyjnym gruntownie różnią się od poprzedników. Zbudo­wane są z innych materiałów (struktura z tkanin węglowych i aramidowych), mają też nowe profile, wprowadzone w celu poprawy własno­ści w krążeniu na małych prędkościach i w sła­bej termice. Prototyp został oblatany w 1994 r.

Wersje "Ventus 2a" / "Ventus 2b" różnią się między sobą wymiarami kabiny pilotów (wersja "b" jest obszerniejsza, dla osób o wzroście ponad 180 cm). Skrzydła wypo­sażone są w klapolotki na całej rozpiętości, zbiorniki na 200 I wody. Łatwy montaż i demontaż w dwie osoby- masa jednego skrzydła wynosi 55 kg.

Wersje "Ventus 2c" / "Ventus 2cT" to szybowce nowej klasy 18- metrowej. Ich skrzydła są dwudzielne, z wymiennymi końcówkami. Dzięki temu zmiana końcówek na krótsze pozwala na zredukowanie rozpię­tości do 15 m i startowanie w zawodach w kla­sie 15- metrowej. Skrzydła otrzymały obrys wielotrapezowy (cha­rakterystyczny dla szybowców Schempp- Hirth). Stanowi on kompromis pomiędzy aero­dynamiką a technologią (idealny obrys elip­tyczny jest równocześnie najtrudniejszy technologicznie). Końcówki mają podwójny wznios (co jest aerodynamicznie bardziej ko­rzystne niż winglety). Na prawie całej rozpiętości biegnie klapolotka. Zastosowano specjalny profil o gru­bości 13,1% opracowany dla szybowców "Ventus 2".

Montaż i demontaż "Ventusa 2c" w dwie osoby jest bardzo prosty i szybki. Masa każ­dego odcinka skrzydła nie przekracza 30 kg.

Usterzenie wysokości obrysem przypomina obrys skrzydła. Napęd steru podłączany jest automatycznie. Trymer sprzężony jest z klapami. Kadłub zbudowany jest z tkanin hybrydowych (węglowych, aramidowych i szklanych). Część kabinowa cechuje duża odporność na uderze­nia. Kabina posiada ergonomiczną miskę sie­dzeniową i przestawne siedzenie połączone z zagłówkiem. Owiewka jest otwierana na bok. Podwozie amortyzowane z oponą 5.00-5.

Wersja "Ventus 2c" została wprowadzona do produkcji seryjnej w 1995 r.

"Ventus 2cT" to po prostu wersja "Ventus 2c" wyposa­żona w mały zespół napędowy "Turbo" (silnik Solo Type 2350 o mocy 15,3 kW wysuwany z kadłuba, który napędzał składane pięciołopatowe śmigło) konstrukcji prof. Oehlera- stosowany seryjnie od lat w szybowcach Schempp-Hirth. Jest to coraz chętniej wybierana przez szy­bowników opcja, chroniąca przed ryzykiem przygodnego lądowania i zapewniająca bez­pieczny powrót z przelotu po wygaśnięciu termiki (napęd nie pozwala na samodzielny start). Oprócz nieznacznego przyrostu masy osiągi szybowcowe obu wersji nie różnią się w istotny sposób.

W 2003 r. zastosowano kadłub oparty na kadłubie szybowca "Discus-2" oraz całkowicie przeprojektowano usterzenie ogonowe (z nowym profilem) i poprawiono skrzydło. Zmodernizowane wersje otrzymały oznaczenie "Ventus 2ax", "Ventus 2bx",  "Ventus 2cx" i "Ventus 2cxT".

"Ventus 2cM" to samostartujący, wyczynowy motoszybowiec napędzany silnikiem Solo 2489 o mocy 30 kW (41 KM). Silnik wraz z kolektorem wydechowym umieszczony jest w kadłubie (oprócz chłodnicy),w związku z tym śmigło, dzięki niezakłóco­nemu przepływowi powietrza, ma wyższy stopień wydajności. Opcjonalnie dostępny jest silnik Solo 2625-01 o mocy 37 kW, zapewniający lepsze osiągi przy lotach w rozrzedzonym powie­trzu (w ciepłych krajach lub z wysoko położo­nych lotnisk). Cechuje go krótszy rozbieg oraz zwiększone bezpieczeństwo na krótkich i mo­krych pasach otoczonych wysokimi przeszko­dami. Zespół napędowy kontrolowany jest przez ILEC- wielofunkcyjny zespół obejmują­cy przepustnicę, zawór odcinający i specjalną podporę unieruchamiającą urządzenie. Mie­szanka do rozruchu zimnego silnika jest stan­dardowa. Zarówno urządzenie napędowe jak i baterie ładowane są przez prądnicę. Zawar­tość zbiornika paliwa wystarcza na ok. 10 star­tów do wysokości 600 m. Dodatkowe zbiorniki mogą być umieszczone w skrzydłach.

Oprócz wzmocnienia kadłuba pod zespół napędowy, budowa szybowca "Ventus 2cM" jest taka sa­ma jak "Ventus-2c". Silnik może zostać zde­montowany. Do montażu / demontażu szy­bowca potrzebne są 2 osoby- stery i hamulce podłączane są automatycznie.

W konfiguracji 15- metrowej szybowce "Ventus" mają winglety, natomiast przy rozpiętości 18 m specjalne wygięte końcówki.

Oprócz tego, iż "Ventus 2cM" może sam star­tować, istnieje również możliwość startu za samolotem lub wyciągarką. Podwozie jest amortyzowane. Opcjonalnie oferowane są sterowane kółko ogonowe i demontowalne kó­łeczka na końcówkach skrzydeł.

W latach 2010- 2011 na niemieckim szybowcu "Ventus 2cxaJ" zamontowano silnik odrzutowy AMT Olympus o ciągu 23 daN.

Wszystkie wersje szybowca mają wysokie osiągi, zostały bardzo starannie dopracowane konstrukcyjnie, wy­śmienite w pilotażu ale też bardzo drogie. Zbudowano 168 szybowców w wersjach "Ventus 2a" i "Ventus 2b" oraz 459 egz. w wersjach "Ventus 2c", "Ventus 2cT" i "Ventus 2CM".

W Polsce.

Polscy szybownicy na szybowcach "Ventus 2cT" startowali w wielu zawodach, m. in.:
- Franciszek Kępka startował podczas XXV Mistrzostw Świata (Saint-Auban- Francja, 1997 r.) w klasie 15-metrowej, zajmując 33 miejsce,
- Jerzy Kolasiński startował podczas XXVII Mistrzostw Świata (Mafikeng- RPA, 2001 r.) w klasie 15-metrowej, zajmując 19 miejsce,
- Dariusz Zawirski startował podczas XXVIII Mistrzostw Świata (Leszno, 26.07-10.08.2003 r.) w klasie 15-metrowej, zajmując 23 miejsce,
- 25.08.2010 r.- Marta Najfeld na szybowcu „Ventus 2b” (N102HS) ustanowiła rekord Polski prędkość przelotu po trasie trójkąta 200 km- 128,260 km/h, miejsce startu: Minden Tahoe Airport (Nevada, USA).

W dniu 1.01.2006 r. w polskim rejestrze statków powietrznych znajdowały się 2 szybowce (z napędem) "Ventus 2cT".

Jeden to własność Jerzego Kolasińskiego, o nume­rze fabrycznym 73/227, zbudowany w 2001 r. i zrejestrowany 23.08.2001 r. jako SP-0057. Drugi natomiast jest własno­ścią Zdzisława Bednarczuka- ten ma nr fabryczny 81/247, datę produkcji 2002 r., a zarejestrowany został 11.04.2002 r. jako SP-0059. Szybowce te, pilotowane przez swoich właści­cieli, brały już udział w szeregu zawodów w kraju, zajmując jednak jak dotychczas miejsca w drugiej dziesiątce. Np. w II Międzynarodowych Zawodach Szybowcowych o Puchar Euro­regionu Beskidy na Żarze w 2002 r. SP-0059 zajął 17 miejsce. Natomiast w XXVIII Szybowcowych Mistrzostwach Polski w Klasie Otwartej w Lesznie (od 17.05. do 1.06.2003 r.) SP-0057 zajął 13 miejsce, a SP-0059 26 miejsce.

W 2008 r. został zarejestrowany trzeci szybowiec "Ventus 2cT".

Konstrukcja.
Jednomiejscowy górnopłat o konstrukcji kompozytowej. Konstrukcyjnie jest to maszyna typowa dla współczesnych szybowców o strukturze hybrydowej, utworzonej z tkanin szklanych, aramidowych i węglowych oraz rowingu szklanego i węglowego, przesyconych żywicami chemoutwardzalnymi.
Skrzydła- celem zbliżenia się do obrysu eliptycznego - skonstruowano skrzydła wielotrapezowe. Końcówki skrzydeł w wersji 18 m mają podwójny wznios- a w wersji 15 m winglety. Skrzydła o pokryciach przekładkowych wyposażone są w klapolotki, zajmujące prawie całą rozpiętość (z wyłączeniem samych końcówek), posiadają górnopłytowe hamulce aerodynamiczne typu Schempp-Hirth. Łatwy i szybki jest montaż i demontaż szybowca, ponieważ żadna z części skrzydeł nie przekracza masy 30 kg. Napędy skrzydeł łączą się automatycznie. Trymer wyważenia powiązany jest z napędem klap.
Kadłub skoru­powy z obszerną, zakrytą kabiną. Siedzenie pilota wraz z podgłówkiem posiada regulację położenia.
Podwozie jednotorowe. Koło główne podwozia chowane, nieamortyzowane.

Wyposażenie- tablica przyrządów pokładowych wyposażona w podstawowy zestaw przyrządów pilotażowych, może być dodatkowo uzupełniona na życzenie użytkownika w komputer pokładowy czy GPS.

Silnik:
- "Ventus 2cT"- zespół napędowy "Turbo", składający się z silnika Solo Type 2350 o mocy 15,3 kW (21 KM) wysuwany z kadłuba, który napędzał składane pięciołopatowe śmigło,
- "Ventus 2cM"- silnik Solo 2489 o mocy 30 kW (41 KM) lub Solo 2625-01 o mocy 37 kW (50 KM), wysuwany z kadłuba,
- "Ventus 2cxa"- silnik odrzutowy AMT Olympus o ciągu 23 daN, wysuwany z kadłuba.

Dane techniczne "Ventus 2a" i "Ventus 2b" (wg [6]):
Rozpiętość- 15,0 m, długość ("Ventus 2a")- 6,35 m,  długość ("Ventus 2b")- 6,58 m, powierzchnia nośna- 9,67 m2.
Masa własna ("Ventus 2a")- 220 kg, masa własna ("Ventus 2b")- 225 kg, masa startowa max- 525 kg, balast wodny- 200 l.
Prędkość dopuszczalna- 270 km/h, opadanie minimalne- 0,51 m/s.

Dane techniczne "Ventus 2cM" (wg [6]):
Rozpiętość- 18,0 m, powierzchnia nośna- 11,0 m2.
Masa własna 350 kg, masa startowa max- 500 kg.
Prędkość dopuszczalna- 270 km/h, prędkość przelotowa- 145 km/h, prędkość minimalna- 78 km/h, opadanie minimalne- 0,55 m/s, wznoszenie max- 3,1 m/s, zasięg w locie silnikowym- 330 km, zasięg max (profil lotu piłokształtny)- 830 km, max czas pracy silnika podczas lotu krążącego- 135'.

Dane techniczne "Ventus 2c" (wg [6]):
Klasa 15- metrowa: rozpiętość- 15,0 m, powierzchnia nośna- 9,67 m2.
Klasa 18- metrowa: rozpiętość- 18,0 m, powierzchnia nośna- 11,0 m2.
Klasa 15- metrowa: masa własna 274 kg, masa startowa max- 525 kg.
Klasa 18- metrowa: masa własna 285 kg, masa startowa max- 525 kg.
Prędkość dopuszczalna- 270 km/h, prędkość minimalna- 79 km/h, opadanie minimalne- 0,55 m/s.

Dane techniczne "Ventus 2cT", Klasa 15- metrowa (wg [9]):
Rozpiętość- 15,0 m, długość- 6,81 m, wysokość- 1,3 m, powierzchnia nośna- 9,67 m2.
Masa własna bez silnika- 305 kg, masa własna z silnikiem- 335 kg, masa startowa max- 525 kg, balast wodny- 100 l.
Prędkość dopuszczalna- 285 km/h, prędkość w powietrzu burzliwym- 180 km/h, prędkość minimalna- 79 km/h, opadanie minimalne- 0,59 m/s, wznoszenie max- 1,1 m/s.

Dane techniczne "Ventus 2cT", Klasa 18- metrowa (wg [9]):
Rozpiętość- 18,0 m, długość- 6,81 m, wysokość- 1,3 m, powierzchnia nośna- 11,03 m2.
Masa własna bez silnika- 325 kg, masa własna z silnikiem- 355 kg, masa startowa max- 600 kg, balast wodny- 100 l.
Prędkość dopuszczalna- 270 km/h, prędkość w powietrzu burzliwym- 180 km/h, prędkość minimalna- 79 km/h, opadanie minimalne- 0,55 m/s, wznoszenie max- 0,9 m/s, zasięg max- 770 km.

Dane techniczne "Ventus 2ax" (wg [8]):
Rozpiętość- 15,0 m, długość- 6,41 m, powierzchnia nośna- 9,67 m2.
Masa własna 230 kg, masa startowa max- 525 kg, masa balastu wodnego- 200 kg.
Prędkość dopuszczalna- 270 km/h.

Dane techniczne "Ventus 2bx" (wg [8]):
Rozpiętość- 15,0 m, długość- 6,81 m, powierzchnia nośna- 9,67 m2.
Masa własna 235 kg, masa startowa max- 525 kg, masa balastu wodnego- 200 kg.
Prędkość dopuszczalna- 270 km/h.

Galeria

 • Szybowiec ”Ventus 2b” podczas startu za wyciągarką z lotniska Lasham (Wielka Brytania). (Źródło: Wikimedia Commons).
 • Schempp-Hirth ”Ventus 2a/b”, rysunek w rzutach. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/2000).
 • Szybowiec Schempp-Hirth ”Ventus 2c” w locie. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/2000).
 • Szybowiec Schempp-Hirth ”Ventus 2cT”. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/2000).
 • Schempp-Hirth ”Ventus 2c/2cT”, rysunek w rzutach. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/2000).
 • Samodzielny start szybowca ”Ventus 2cM”. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/2000).
 • Schempp-Hirth ”Ventus 2cM”, rysunek w rzutach. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/2000).
 • Szybowiec w wersji Schempp-Hirth ”Ventus 2ax” w locie. (Źródło: Prospekt - Schempp-Hirth Ventus 2ax/2bx).
 • Schempp-Hirth ”Ventus 2ax/bx”, rysunek w rzutach. (Źródło: Prospekt - Schempp-Hirth Ventus 2ax/2bx).
 • Szybowiec w wersji Schempp-Hirth ”Ventus 2cxT”. (Źródło: SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH).
 • Szybowiec Schempp-Hirth ”Ventus 2cxaJ” napędzany silnikiem odrzutowym. (Źródło: SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH).

Źródło:

[1] Liwiński J. ”Rejestr polskich statków powietrznych 2006”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 2/2006.
[2] Fotograficzny Rejestr Szybowców.
[3] strona SG.
[4] Liwiński J. ”Wielkie wykreślanie w 2008”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 2/2009.
[5] "Rejestr szybowcowych rekordów Polski". Szybowce.com.
[6] Bednarczuk Aneta "Druga generacja Ventusów". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/2000.
[7] Motoszybowce.pl.
[8] Prospekt - Schempp-Hirth Ventus 2ax / 2bx.
[9] Kubalańca J., Witkowski R. "Zagraniczne szybowce w Polsce". Wydawnictwo Stratus. Sandomierz 2009.

blog comments powered by Disqus