Wayde-Sakowicz Leon

W listopadzie 1918 r. inż. Leon Wayde-Sakowicz z innymi polskimi fachowcami brał udział w uruchomieniu Lwowskich Warsztatów Lotniczych. Na początku 1919 r. ukończył projekt statku powietrznego nazwanego Sakowicz model S-III.

Konstrukcje:
Sakowicz S-III, 1921, projekt pionowzlotu bombowego i transportowego.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus