Rumpler C-VI

Samolot rozpoznawczy. Niemcy.
Wg [2]- samolot Rumpler C-VI nie istniał.

W Polsce.

Wg [1] w polskich archiwach podana jest informacja sugerująca użytkowanie w Polsce samolotów Rumpler C-VI. Informacja ta powstała prawdopodobnie w wyniku popełniania błędu przy ręcznym przepisywaniu nazwy samolotu przez ówczesnych kancelistów. Samolot Rumpler C-VI nie był używany w Polsce.

Konstrukcja:

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
[2] Gray P., Thetford O. ”German Aircraft of the First World War”. Doubleday & Company, Inc. Garden City. New York 1970.
blog comments powered by Disqus