Rudlicki- Project d'avion Ru- type chassis pliant, 1922

Projekt samolotu pasażerskiego. Polska.
Rysunek projektu dużego samolotu pasażerskiego ”Project d'avion Ru- type chassis pliant” Jerzego Rudlickiego z 1922 r. (Źródło: na podstawie oryginalnego projektu inż. Jerzego Rudlickiego via Skrzydlata Polska nr 39/1964).

Był to projekt dyplomowy dużego samolotu pasażerskiego opracowany przez inż. Jerzy Rudlicki w Ecole Nationale Supérieure d'Aéronautique (na wy­dziale konstrukcyjnym) w Paryżu w latach 1921- 1922 pod nazwą ”Project d'avion Ru- type chassis pliant”. Praca obejmowała 20 arkuszy obliczeń oraz rysunków wraz z opisami i została zakończona dnia 28.05.1922 r.

Zaprojektowany jako 20-miejscowy samolot pasażerski miał w swoich zamierzeniach dysponować wygodną kabiną dla pasażerów, a nawet dwukabinową toaletę, co wówczas było zjawiskiem bez precedensu. Imponująco wyglądały projektowane wymiary konstrukcji. Całkowicie metalowa konstrukcja trzysilnikowego samolotu, pionierska w swoich nowatorskich założeniach (m.in. chowane podwozie, staranne w przeciwieństwie do większości ówczesnych samolotów opracowanie aerodynamiczne i nowatorstwo konstrukcji kadłuba), świadczyła dobitnie o szerokiej i wybiegającej w przyszłość wiedzy technicznej konstruktora.

Konstrukcja.
Wolnonośny grzbietopłat o konstrukcji całkowicie metalowej. Załoga składała się z dwóch pilotów i dwóch mechaników po­kładowych kontrolujących pracę silników pod­skrzydłowych. Pasażerów- 20.
Płat dzielo­ny, całkowicie metalowy, dwudźwigarowy, kryty drobnożłobkowaną blachą Vibault. Szkie­let płata wykonany z nitowanych kształtowników duralowych (dźwigary i żeber­ka nitowane). Skrzydło środkowe związane konstrukcyjnie z kadłubem i gondolami silni­ków bocznych. Lotki metalowe kryte płótnem.
Kadłub samolotu całkowicie metalowy, pro­jektowany jako kratownica przestrzenna, nito­wana z kształtowników duralowych. W części przedniej i w zarysie kabin pasażerskich ka­dłub oprofilowany blachą duralową, żłobkowa­ną typu Vibault, tył- kryty płótnem. Kabi­na pilota umieszczona nad silnikiem środko­wym. Kabina pasażerska miała być zaopatrzona w komfortowe miękkie fotele oraz w dwukabinową toaletę. W tylnej części kadłuba pojem­nik na bagaż podręczny.
Usterzenie pionowe i poziome całkowicie metalowe. Szkie­let usterzeń wykonany z nitowanych kształtowników duralowych. Stateczniki kryte blachą duralową, stery- blachą i płótnem.
Podwozie główne konstrukcji ramowej. Gole­nie spawane z rur i stalowych kształtowników. Zestaw czterech kół jednej goleni, zawieszony na wspólnej osi amortyzowanej zespołami amor­tyzatorów ze sznura gumowego. Zespo­ły wciągane do tyłu w gondole silnikowe. Podwozie tylne zakończone płozą (związane ze ste­rem kierunku).

Napęd- 3 silniki Salmson o mocy 192 kW (260 KM) każdy. Dwa silniki boczne usy­tuowane w specjalnych gondolach podskrzydło­wych z oszklonymi pomieszczeniami przewi­dzianymi jako stanowiska dla mechaników po­kładowych.

Dane techniczne Rudlicki- Project d'avion Ru- type chassis pliant, projektowe (wg [3]):
Rozpiętość- 32,1 m, długość- 20,6 m, wysokość- 3,3 m, powierzchnia nośna- 114 m2.
Masa własna- 4800 kg, masa całkowita- 7050 kg.
Prędkość- 175 km/h, prędkość przelotowa- 150 km/h, pułap- 4750 m, zasięg 600 km.

Galeria

  • ”Project d'avion Ru- type chassis pliant”, rysunek w trzech rzutach. (Źródło: na podstawie oryginalnego projektu inż. Jerzego Rudlickiego via Skrzydlata Polska nr 39/1964).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Czajka W. ”Jerzy Rudlicki, konstruktor zapomniany?” ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN-POLONIA VOL. LX SECTIO F 2005.
[3] Kaczkowski R. "Samolotu pasażerski Ru". Skrzydlata Polska nr 39/1964.
blog comments powered by Disqus