Rudlicki-projekt samolotu, 1922

Projekt samolotu. Polska.
W 1922 r. inż. Jerzy Rudlicki, podczas studiów w Ecole Nationale Supérieure d'Aéronautique w Paryżu, opracował projekt samolotu. Brak bliższych informacji.

Konstrukcja:
Jednosilnikowy półtorapłat.
Podwozie chowane w locie ruchem do tyłu w gondole wystające nad częścią spływową płata.

Dane techniczne:

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
blog comments powered by Disqus