RM vz. 70 (RM vz. 70/85), 1972

Artyleryjska wyrzutnia rakietowa. ZSRR/Czechosłowacja.
Artyleryjska wyrzutnia rakietowa RM vz. 70/85. (Źródło: ”Ministerstwo Obrony Narodowej”).
Na początku lat 1960-tych została opracowana w ZSRS artyleryjska wyrzutnia rakietowa BM-21 ”Grad”. Już w latach 1970-tych w ZSRS i innych państwach Układu Warszawskiego rozpoczęto prace nad modernizacją ”Grada”, zmierzające w pierwszej kolejności do zwiększenia efektywności rażenia różnorodnych celów poprzez wprowadzenie nowych typów pocisków rakietowych, ale również zmianę nośnika wyrzutni, który stanowił prostą adaptację standardowego terenowego (6x6) samochodu ciężarowego średniej ładowności Urał-375D, co niosło za sobą wiele ograniczeń. Najbardziej znanym reprezentantem tego ostatniego nurtu są, opracowane w Czechosłowacji, wyrzutnie RM vz. 70 oraz RM vz. 70/85, wykorzystujące podwozia ciężkich terenowych (8x8) samochodów ciężarowych Tatra T-813 i T-815. W szczelnych kabinach tych pojazdów może być przewożona cała obsługa wyrzutni, posiadają one także układ zmechanizowanego zasilania w amunicję z magazynem o pojemności 40 pocisków, pozwalający na powtórne załadowanie.

W Polsce.

Artyleryjskie wyrzutnie rakietowe RM vz. 70/85 znalazły się w uzbrojeniu dywizjonów artylerii rakietowej pułków i brygad artylerii Wojska Polskiego. Na początku lat 1990-tych znajdowało się w Polsce 30 wyrzutni RM vz. 70/85 (obok 228 wyrzutni BM-21).

Konstrukcja:

Źródło:

[1] Kiński A. ”Pierwsza Langusta przekazana”. Nowa Technika Wojskowa nr 4/2007.
blog comments powered by Disqus