9M120 "Ataka", lata 1990-te

Przeciwpancerny kierowany pocisk rakietowy. ZSRR/Rosja.
Przeciwpancerny kierowany pocisk rakietowy 9M120 ”Ataka”. (Źródło: Mike1979 Russia via ”Wikimedia Commons”).
Przeciwpancerny kierowany pocisk rakietowy 9M120 ”Ataka” (oznaczony w kodzie NATO jako AT-9 ”Spiral-2”) został skonstruowany pod koniec lat 1980-tych w Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Maszynowego (KBM) z Kołomny. Pocisk 9M120 tworzący wraz ze zmodernizowanym układem radiowego przekazywania sygnałów kierujących Raduga-M zestaw ”Ataka”. Jest on przeznaczony zarówno dla nowego śmigłowca Mil Mi-28, jak i dla modernizowanych Mil Mi-24. Może te ż być użyty przez śmigłowce Ka-29 lub odpalam z wyrzutni naziemnych.

Standardowe śmigłowce wyrzutnie APU-8/4U są przeznaczone dla 16 kontenerów z rakietami. W porównaniu z ppk 9M114 ”Szturm” pociski mają nie zmieniony kaliber, są jednak nieco dłuższe i cięższe choć mieszczą się w standardowych kontenerach startowych. Mają tandemowe głowice o masie większej o 2 kg od stosowanej w 9M114, osiągają zasięg 6 km i przebijają pancerz grubości 800 mm. Zdecydowano także zrezygnować z pełnej unifikacji pocisków przeznaczonych dla wojsk lądowych i śmigłowców.

Korzystając z modułowej konstrukcji rakiet 9M120 opracowano ich wydłużoną wersję, oznaczoną prawdopodobnie 9M120M z jeszcze nowocześniejszą głowicą o przebijalności 950 mm i zasięgu 7 km (niektóre źródła mówią nawet o 8 km). Ceną, jaką zapłacono za wzrost zasięgu o 40%, było nieznaczne zmniejszenie dynamiki pocisku na pierwszym odcinku trajektorii (na odległość 3 km leci on o sekundę dłużej niż ”Szturm”) oraz zwiększenie martwej strefy do 800 m a także wzrost masy i długości pocisku o 30%. Pomyślne próby odpaleń takich pocisków przeprowadzono ze śmigłowca Mi-28. Skuteczność kompleksu ”Ataka” jest 1,7-2,2 raza większa niż ”Szturma”.

W Polsce.

W połowie lat 1990-tych pocisk rakietowy "Ataka" był rozpatrywany jako uzbrojenie śmigłowca PZL W-3 ”Sokół”.

Konstrukcja:

Dane techniczne 9M120 (wg [2]):
Rozpiętość- 300 mm, długość pocisku- 1600 mm, długość kontenera transportowego- 1832 mm, średnica pocisku- 130 mm.
Masa pocisku- 33,5 kg, masa pocisku w kontenerze transportowym- 49,5 kg, masa głowicy- 7,4 kg.
Prędkość pocisku- 360 m/s, zasięg- 800-6000 m, przebijalność pancerza- 800 mm.

Dane techniczne 9M120M (wg [2]):
Rozpiętość- 300 mm, długość- ok. 2100 mm, średnica pocisku- 130 mm.
Masa pocisku- 40,0 kg, masa pocisku w kontenerze transportowym- 57,0 kg.
Prędkość pocisku- 360 m/s, zasięg- 800-8000 m, przebijalność pancerza- 950 mm.

Źródło:

[1] Szulc T. ”Pokaz nowego uzbrojenia Wojska”. Nowa Technika Wojskowa nr 1/1996.
[2] Szulc T. ”Radzieckie ppk”. Nowa Technika Wojskowa nr 8 i 9/1996.
blog comments powered by Disqus