AGO C-V, ok. 1918

Samolot rozpoznawczy. Niemcy.

W Polsce.

Wg [1] w polskich archiwach podana jest informacja sugerująca użytkowanie w Polsce samolotów AGO C-V. Informacja ta powstała prawdopodobnie w wyniku popełniania błędu przy ręcznym przepisywaniu nazwy samolotu przez ówczesnych kancelistów. Samolot AGO C-V nie był używany w Polsce.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus