Dąbrowski "Gazela" (1938), 1938

Projekt samolotu sportowego. Polska.

W 1938 r. inż. Jerzy Dąbrowski opracował dla projekt samolotu sportowego "Gazela", będący zmniejszoną odmianą samolotu PZL-26. Konstruktor zamierzał zbudować go z własnych unduszy na swój prywatny użytek. Ba­dania modelu tunelowego "Gazeli" w Instytucie Aerodynamicznym w Warszawie przyniosły rewela­cyjne wyniki i jego kształty posłużyły Dąbrowskie­mu w sierpniu 1939 r. za aerodynamiczny wzorzec nowego samolotu myśliwskiego noszącego domnie­mane oznaczenie PZL-55 (PZL-62).

Realizację projektu samolotu "Gazela" przerwał wybuch II wojny światowej. Na początku 1943 r Jerzy Dąbrowski, będąc wówczas głównym konstruktorem Referatu Płatowców Wydziału Technicznego Pol­skich Sił Powietrznych, odtworzył swój projekt "Gazeli" z 1938 r., w wersji samolotu szkolnego- Dąbrowski "Gazela" (1943).

Konstrukcja:
Dwumiejscowy dolnopłat wolnonośny o konstrukcji metalowej.
Skrzydło miało wypróbowany, zmo­dyfikowany profil JD-12 Łoś, nieco pogrubiony do g = 15% i konstrukcję półskorupową z dźwigarami połą­czonymi w keson. Zastosowano pełna mechanizację płata: slo­ty i klapy krokodylowe.
Kadłub półskorupowy. Kabina zakryta.

Silnik- rzędowy z wiszącymi cylindrami, chłodzony powietrzem, 6- cylindrowy Train 6D o mocy 60 kW (82 KM).

Źródło:

[1] Morgała A. „Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Glass A. „Samoloty PZL 1928-1978”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1980.
[3] Cynk J. B. „Polskie lotnictwo wojskowe w okresie międzywojennym”. Lotnictwo nr 11/2004.
[4] Cynk J. B. "Taś-Taś czyli Duckling". Skrzydlata Polska nr 8/2007.
[5] Glass A. "Polskie konstrukcje lotnicze do 1939". Tom 3. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2008.

blog comments powered by Disqus