PZL-50 (PZL-53) "Jastrząb", 1939
("Jastrząb II")

Samolot myśliwski. Polska.
Model samolotu myśliwskiego PZL-50 ”Jastrząb”. (Źródło: Marcin Matejko- ”IPMS Świdnica”).

W okresie od jesieni 1935 r. do jesieni 1936 r. inż. Wsiewołod Jakimiuk pracował nad koncepcją nowego myśliwca armijnego (wg innych źródeł prace nad nim zostały podjęte w Państwowych Zakładach Lotniczych na przełomie lat 1936/1937). Miał to być następca samolotu PZL P-11c. W 1936 r. powstał konkurencyjny projekt myśliwca armijnego (wg [12]- był nim projekt samolotu myśliwskiego PZL-45 "Sokół") opracowany przez inż. Kazimierza Korsaka i inż. Tadeusza Tarczyńskiego, nie skierowany do realizacji.

Uwzględniając duży potencjał rozwojowy samolotu inż. W. Jakimiu przewidywał zastosowanie w nim jednostek napędowych o mocy od 442 kW (600 KM) do 736 kW (1000 KM) oraz uzbrojenie w postaci 4 karabinów maszynowych. Samolot był nowoczesnym dolnopłatem, dysponował zakrytą kabiną pilota i mógł być wykonany w wersji z podwoziem stałym albo chowanym w locie. Wyjściową jednostką napędową był silnik Bristol "Mercury VIS" z PZL P-11c o mocy 445- 475 kW (605-645 KM) lub jego modyfikacja, opracowana w kraju z mocą max zwiększoną do 515 kW (700 KM). Obliczeniowa prędkość max z nim wynosiła 430 km/h. Firma Bristol zaoferowała silnik "Mercury VIII" i jego dalsze wersje rozwojowe z potencjałem modernizacyjnym szacowanym na moc w granicach 655- 677 kW (890-920 KM). Można było zakładać nowy myśliwiec będzie mógł rozwinąć prędkość max 480 (wg [8]- 500, wg [9]- 490- 510) km/h, co byłoby dużym sukcesem.

Przedstawiciele armii w planie KSUS z 13.10.1936 r. zażądali dla niego prędkości 450 km/h, na pierwszym miejscu stawiając prostotę eksploatacyjną, a w tym podwozie stałe. Można było szacować, że prototyp nowego myśliwca wzbije się w powietrze jesienią 1938 r. i na przełomie lat 1940/1941 pierwsze eskadry myśliwskie osiągną na nim gotowość bojową. Wiosną 1937 r. okazało się, że realizacja programu silnika PZL "Foka" zakończyła się fiaskiem, dodatkowo brak było możliwości szybkiego pozyskania w jego miejsce alternatywnych jednostek napędowych. W efekcie wymusiło to przerwanie programu LWS-4 na korzyść programu LWS-5 i podjęcie wstępnej decyzji o budowie myśliwca PZL-48 "Lampart", w miejsce PZL-38 "Wilk". W tym momencie samolot Jakimiuka stał się jedynym myśliwcem w kraju, nad którym można było pracować bez zwłoki. Okazało się przy tym, że wymagana prędkość 450 km/h jest zbyt mała i wiosną- latem 1937 r. wypracowano decyzję o zwiększeniu wymagań- żądając prędkości 500 km/h. Równolegle samolot otrzymał oznaczenie PZL-50 "Jastrząb" i stał się narodowym programem strategicznym.

Na początku 1937 r. zostały ustalone przez PZL i Instytut Techniczny Lotnictwa warunki techniczne na ten samolot. Do opracowania projektu konstrukcyjnego tego samolotu konstruktor przystąpił wiosną 1937 r., po zakończeniu prac nad samolotem pasażerskim PZL-44 "Wicher". Jako napęd został wybrany silnik gwiazdowy PZL Bristol "Merkury VIII" o mocy 618 kW, do którego produkcji przystą­piła PZL WS-1. Z samolotu PZL P-24 wykorzystano tył kadłuba, usterzenie i zewnętrzne części płata (wg [12]- przyjęto zasadę opracowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich zespołów samolotu, co wydłużyło nieco okres projektowania i dopracowania prototypu). Inż. Jakimiuk przyjął koncepcję „Jastrzębia" zbliżoną do koncepcji samolotu amerykańskiego Seversky P-35.

Konstruktorzy dysponując niezbyt mocnym silnikiem, dążyli do uzyskania wymaganych osiągów przez staranne opracowanie aerodynamiczne samolotu. Równolegle uwzględniając najnowsze tendencje rozwojowe krajowych napędów lotniczych zdecydowali się stworzyć płatowiec o dużym potencjale rozwojowym Etap bliższy: silnik PZL "Waran" o mocy 662- 736 KW (900- 1000 KM), którego 5 egz. było w budowie tuż przed wybuchem wojny, przewidywana prędkość max- 520- 530 km/h. Etap dalszy: silnik typu podwójna gwiazda PZL WS "Legwan" o mocy 1030- 1178 kW (1400- 1600 KM), którego rozwój uruchomiono jesienią 1938 r.

Projekt samolotu i jego pełnowymiarowa makieta zostały zatwierdzone przez ITL w końcu 1937 r. i do wiosny 1938 r. przygotowano projekt techniczny. Budowę prototypów rozpoczęto z początkiem 1938 r. Kierownictwo Zaopatrzenia Lotnictwa zamówiło 2 prototypy do prób w locie z terminami wykonania: PZL-50/I na 15.10.1938 r. i PZL-50/II na 15.02.1939 r., a pierwszych egzemplarzy seryjnych w terminie 1.06.1939 r.

Budowa pierwszego prototypu PZL-50/I przebiegała bez większych zakłóceń, problemy były tylko z chowanym podwoziem. Angielska wytwórnia Dowty nie podjęła się opraco­wania i wykonania podwozia w 1938 r., ani w pierwszej połowie 1939 r. Zamówiono je w polskiej wytwórni Avia, która dostar­czyła je na początku lutego 1939 r. Jesienią 1938 r. płatowiec przeszedł próby statyczne. Do prototypu sprowadzono angielski silnik Bristol "Mercury VIII". Dlatego pierwszy prototyp „Jastrzębia", został oblatany dopiero 22.02.1939 r. Próby w locie wykazały, że samolot nie osiąga przewidywanej prędkości 500 km/h, a jedynie 430 (wg [8]- 420- 442) km/h, czyli nie przewyższa samolotu PZL P-24 pod względem osiągów, miał bowiem za małą moc silnika w stosunku do masy własnej. Próby w locie wykazały, że samolot wymaga dopracowania.

W marcu (wg [8]- latem) 1939 r. Minister Spraw Wojskowych wydał zarządzenie o uruchomieniu produkcji seryjnej. Zapowiadano zamówienie 300 samolotów, pierwsze 100 PZL-50A miało powstać od września 1939 do marca 1940. W 1939 r. zamierzano wyprodukować 40 seryjnych PZL-50A. W styczniu 1939 r. rozpoczęto budowę pierwszej próbnej serii 5 samolotów. Prawdopodobnie w kwietniu podjęta została decyzja o zawieszeniu produkcji seryjnej "Jastrzębia" i ukończeniu do chwili poprawienia właściwości samolotu, jedynie serii próbnej 5 egz. PZL-50A. (Wg [7]- w maju 1939 r. zapadła decyzja o budowie, serii próbnej 5 "Jastrzębi", w celu przeprowadzenia prób wojskowych samolotu i tylko 20 PZL-50A dla przeprowadzenia szerokich prób eksploatacyjnych w linii; natomiast wg [8]- produkcję PZL-50A ograniczono do 50 egz., a wg [9]- do 30 egz.).

Od wiosny 1939 r. trwały prace nad modernizacją samolotu, polegające na zastosowaniu mocniejszego silnika i skrzydła o większej powierzchni nośnej i lepszych własnościach lotnych. Wg [5 i 7]- samolot miał otrzymać również wzmocnione uzbrojenie- 2 działka FK wz. 38D kal. 20 mm i 4 karabiny maszynowe PWU wz. 36 kal. 7,92 mm, 2 bomby 100 kg. Wg [7]- planowano produkcję 200 "Jastrzębi".

Znajdujący się w budowie drugi prototyp samolotu PZL-50/II "Jastrząb" miał otrzymać silnik Gnôme-Rhône w układzie podwójnej gwiazdy o większej mocy (wg [8]- był uważany za wariant eksportowy, który miał rozwijać prędkość 560 km/h). PZL-50/II miał stanowić wzorzec dla ewentualnej drugiej wersji seryjnej PZL-50B "Jastrząb", a zarazem także studium doświadczalne dla proponowanej dalszej wersji rozwojowej PZL-53 "Jastrząb II" z silnikiem Gnôme-Rhône GR14R-4 "Meteor" (wg [8]- z silnikiem PZL "Waran" lub Bristol/PZL "Hercules III" o mocy 1011 kW/1375 KM), która miała uwzględniać wszystkie wnioski i doświadczenia z prób i eksploatacji pierwszych seryjnych "Jastrzębi". Miała ona osiągać prędkość maksymalną 550- 560 km/h, otrzymać 2 działka FK wz. 38D kal. 20 mm i 4 karabiny maszynowe oraz zabierać bombę 300 kg. Rozwinięciem PZL-50B miał być PZL-53B z silnikiem Gnôme-Rhône 14R4 o mocy 904- 1162 kW (1230- 1580 KM). Wg niektórych źródeł samolot PZL-53 "Jastrząb II" jest określany błędną nazwą PZL-63, podawaną często w literaturze.

W dalszym rozwoju konstrukcji przewidywano zastosowanie perspektywicznych silników typu podwójna gwiazda Bristol "Taurus II" o mocy 680- 783 kW (925- 1065 KM) lub wg [7]- o mocy 736- 847 kW (1000- 1150 KM), natomiast wg [8]- chodziło o silniki "Taurus III" lub "Taurus IV" o mocy 736- 847 kW (1000- 1150 KM). "Jastrząb" z "Taurusem" mógł mieć prędkość 530- 560 km/h (wg [9]- w sierpniu 1939 r. wytypowano dla niego silnik Bristol "Taurus III" o mocy 809 kW (1100 KM), obliczeniowa prędkość max- 550- 570 km/h). Silnik ten nie był jednak jeszcze w sprzedaży, jego rozwój napotykał kolejne przeszkody. Ostatecznie 2- 3 silniki "Taurus II" do zabudowy prototypowej mogły nam być dostarczone dopiero w październiku lub listopadzie 1939 r. Zakup 200 silników pozostawał sprawą otwartą. "Taurus" nie został jednak w Anglii nigdy w pełni dopracowany i nie wszedł do produkcji wielkoseryjnej. Zamiar modernizacji "Jastrzębia" w oparciu o nowy silnik Bristola nie miał więc żadnych szans powodzenia. Podjęto również próby uzyskania silników Pratt & Whitney "Twin Wasp" o mocy 772 kW (1050 KM).

Silniki PZL-WS "Merkury VIII" zamierzano wykorzystać do samolotów myśliwskich PZL P-11g "Kobuz". Prototyp "Kobuza" został oblatany w połowie sierpnia 1939 r. Loty porównawcze "Kobuza" i "Jastrzębia" wykazały wyższość tego pierwszego.

W oparciu o dane porównawcze z lotów na myśliwcu Seversky EP-1 (prezentowanym w połowie czerwca 1939 r.) stwierdzono, że "Jastrząb" nie ustępuje samolotowi amerykańskiemu i jego produkcja powinna być natychmiast przywrócona. W lipcu próby fabryczne rozpoczął PZL-50/I ze zmodyfikowanym usterzeniem i poprawionym przejściem centropłat- kadłub. Samolot osiągnął zakładane charakterystyki prędkościowo- manewrowe, w tym i prędkość maksymalną. Według dostępnych w literaturze danych, w jednym z lotów "Jastrząb" osiągnął 490 (wg [2]- 500) km/h, była to jednak prawdopodobnie prędkość osiągnięta na lekkim zniżaniu. Prawdopodobnie samolot mógł max rozwinąć prędkość 470 km/h. Do momentu wybuchu wojny samolot był w próbach fabrycznych.

Po wybuchu wojny PZL-50/I ewakuowano na lotnisko polowe Popowo Kościelne w widłach Bugu i Narwi. 6.09. 1939 r. został rozbity podczas ewakuacji do Lwowa. Znajdujące się w PZL-WP: nie oblatany prototyp PZL-50/II i pierwsze seryjne PZL-50A zostały przewiezione 3- 4.09. (lub 2- 3.09.) do hal montowni Citroena i Renaulta przy ul. Czerniakowskiej, gdzie organizowano bazę rezerwową PZL- Tam po kapitulacji dostały się w ręce Niemców. Dalsze losy są nieznane.

Samolot myśliwski PZL-50 "Jastrząb" był najnowocześniejszym polskim samolotem myśliwskim oblatanym przed wybuchem II wojny światowej. Dopiero w maju 2005 r. została odnaleziona fotografia samolotu PZL-50A "Jastrząb" wykonana przez Niemców na ul. Czerniakowskiej.

Proponowane były również dalsze odmiany rozwojowe tego samolotu, oznaczone PZL-56 "Kania" i PZL-63.

Piloci PZL, po zapoznaniu się w Anglii podczas wojny z samolotem Hawker "Hurricane" Mk.I- stwierdzili, że "Jastrząb" pod względem własności nie ustępował samo­lotowi angielskiemu i był przed wojną zbyt ostro oceniony.

Konstrukcja:
Jednomiejscowy dolnopłat wolnonośny o konstrukcji metalowej.
Płat trapezowy z prostą krawędzią natarcia, trójdzielny, konstrukcji duralowej, z kesonem PZL z blachy falistej, zamkniętym z przodu i z tyłu piono­wymi ściankami (spełniającymi rolę ścianek dźwigarów), kryty gładką blachą duralową. Łączenie części zewnętrznej skrzydeł z częścią środkową za pomocą kołnierzy ze śrubami. Na płatach chod­niki przy kadłubie. Na krawędzi natarcia zewnętrznych części płata automatyczne sloty. Między lotkami a kadłubem klapy szczelinowe, a pod kadłubem klapa kro­kodylowa. Na lewej lotce blaszana klapka odciążająca.
Kadłub o przekroju owalnym w przedniej i środkowej części spawany z rur stalowych, w tylnej półskorupowy, duralowy, kryty blachą. Kabina zakryta ze stałym wiatrochronem, z odsuwaną do tyłu osłoną i szybami bocznymi w tylnej części w celu zapew­nienia lepszej widoczności do tyłu.
Usterzenie konstrukcji duralowej, wyważone masowo. Na sterze wysokości klapka wyważająco- odciążająca, na sterze kierunku klapka wywa­żająca. Stery wysokości kryte płótnem. Statecznik poziomy podparty zastrzałami.
Podwozie główne Avia 4L dwukołowe z amortyzatorami olejowo-powietrznymi Avia, umocowane do środkowej części piata, chowane hydraulicznie w piat w kierunku kadłuba. Kółko ogonowe Dowty z amor­tyzacją olejowo- powietrzną.

Uzbrojenie:
- PZL-50- 4 stałe karabiny maszynowe PWU wz. 36 kal. 7,92 mm: 2 zsynchronizowane w kadłubie i 2 w skrzydłach (wg [3]- 6 karabinów maszynowych kal. 7,9 mm lub 2 działka kal. 20 mm i 2 karabiny maszynowe kal. 7,9 mm). Udźwig bomb- 100 (wg [9]- 200) kg,
- PZL-53- 2 działka kal. 20 mm w kadłubie i 2 karabiny maszynowe kal. 7,9 mm w skrzydłach. Udźwig bomb- 300 kg,

Wyposażenie- zestaw przyrządów pilotażowo- nawigacyjnych, w tym komplet przyrządów do lotów bez widoczności ziemi oraz przyrządy kontroli pracy silnika.
Radiostacja pokładowa N2L/M, fotokarabin K-28 lub Fairchild, rakietnica Perkun.
Instalacje: elektryczna, tlenowa, gaśnicza.

Silnik:
- PZL-50/I- chłodzony powietrzem, 9- cylindrowy gwiazdowy Bristol "Mercury VIII" o mocy startowej 512- 534 kW (695- 725 KM) i max 596- 618 kW (810- 840 KM).
Osłona silnika NACA z klapkami do regulacji chłodzenia silnika, wykonana z blachy duralowej. Krawędź natarcia osłony tworzył pierścieniowy kolektor spalin. Wyloty rur wydechowych- w bokach kadłuba. Śmigło trójłopatowe, przestawialne, duralowe, PZL Hamilton-Standard. W środkowej części płata zbiorniki paliwa. Normalny zapas paliwa 400 l.
- PZL-50A- gwiazdowy, budowany na licencji w kraju PZL WS "Merkury 8" o tej samej mocy,
- PZL-50/II- chłodzony powietrzem, 14- cylindrowy, w układzie podwójnej gwiazdy Gnôme-Rhône typu bliżej nieznanego, prawdopodobnie jeden z najnowszych serii Gnôme-Rhône 14N, wg [5]- Gnôme-Rhône GR14N21 o mocy 758- 809 kW (1030- 1100 KM),
- PZL-53 "Jastrząb II"- chłodzony powietrzem, 14- cylindrowy, w układzie podwójnej gwiazdy Gnôme-Rhône GR14R-4 "Meteor" o mocy 905/1162 kW (1230/1580 KM).

Dane techniczne PZL-50, przybliżone (wg [1]):
Rozpiętość- 9,7 m, długość- 8,0 (wg [2]- 7,7, wg [3]- 7,9) m, wysokość- 2,67 (wg [2] i [3]- 2,7) m, powierzchnia nośna- 15,8 (wg [2] i [3]- ok. 16,0) m2.
Masa własna- 1900 kg, masa użyteczna- 500 (wg [2] i [3]- max 600) kg, masa całkowita- 2400 (wg [2] i [3]- max 2500) kg.
Prędkość max (obliczeniowa)- 500 (wg [2]- 480) km/h, prędkość osiągnięta w czasie prób- 430 km/h, prędkość przelotowa- (wg [2] i [3]- 375) km/h, prędkość min.- (wg [3]- 125) km/h, wznoszenie- 11,0 m/s, czas wznoszenia na wysokość 5000 m- 8', pułap- 7500 m, zasięg- 750 km.

Galeria

  • Rysunek samolotu PZL-50 ”Jastrząb”. Wizja z 1969 r. (Źródło: Modelarz nr 2/1969).
  • Fotografia samolotu PZL-50A ”Jastrząb” wykonana przez Niemców na ul. Czerniakowskiej. (Źródło: Internet).
  • PZL-50A ”Jastrząb”, rysunek z 1969 r. (Źródło: Modelarz nr 2/1969).
  • Wizja artystyczna samolotu PZL-50 ”Jastrząb”. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 11/1963).
  • Modelarska wizja samolotu myśliwskiego PZL-53 ”Jastrząb”. (Źródło: Rodzime lotnictwo IIRP opowiedziane modelami ... - Facebook).
  • Model samolotu myśliwskiego PZL-50 ”Jastrząb” w specjalnym malowaniu na Salon Lotniczy w Paryżu. (Źródło: model i zdjęcie Sławomir Pomikły, Bełchatów).
  • PZL-50/I ”Jastrząb”- rysunek w czterech rzutach i PZL-50/II ”Jastrząb”- w rzucie z boku. (Źródło: Justo Miranda ”Enemy at the Gates: Panic Fighters of the Second World War”).
  • PZL-50B ”Jastrząb”- rysunki czterech wariantach z różnymi silnikami. (Źródło: Justo Miranda ”Enemy at the Gates: Panic Fighters of the Second World War”).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[3] Glass A. ”Samoloty PZL 1928-1978.” Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1980.
[4] Samoloty wojskowe świata 1935-1945.
[5] Gruszczyński J. ”Polskie lotnictwo myśliwskie 1936-1942”. Lotnictwo nr 9 i 11/2006.
[6] Cynk J. B. ”PZL-50 Jastrząb z nowej perspektywy.” Lotnictwo nr 6/2005.
[7] Gruszczyński J. ”Jastrząb nie zdążył...” Lotnictwo nr 12/2005.
[8] Cynk J. B. ”Polskie lotnictwo wojskowe w okresie międzywojennym”. Lotnictwo nr 11/2004.
[9] (JBG, MF) ”Samolot PZL-50 Jastrząb”. Lotnictwo nr 5/2003.
[10] Rodzime lotnictwo IIRP opowiedziane modelami ... - Facebook.
[11] Justo Miranda "Enemy at the Gates: Panic Fighters of the Second World War". Wydawnictwo Fonthill Media. Stroud, 2020.
[12] Glass A. "Polskie konstrukcje lotnicze do 1939". Tom 3. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2008.

blog comments powered by Disqus