PZL-13, 1931

Projekt samolotu pasażerskiego. Polska.
Projekt samolotu pasażerskiego PZL-13. (Źródło: ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 3).
Na zamówienie Ministerstwa Komunikacji inż. Stanisław Prauss rozpoczął w połowie 1930 r. w Państwowych Zakładach Lotniczych projektowanie lekkiego 6-miejscowego samolotu komunikacyjnego PZL-13. Opracowane zostały rysunki zestawieniowe i wykonany model do badań tunelowych. Wyniki prób były tak dalece zachęcające, że Jerzy Dąbrowski konstruując swój samolot PZL-19 skorzystał w dużej mierze z wyników PZL-13.

Wiosną 1931 r. Ministerstwo Komunikacji wycofało się z projektu, na który zwróciło uwagę Szefostwo Departamentu Aeronautyki MSWojsk. Jesienią 1932 r. inż. Prauss przystąpił do prac, w wyniku których powstał projekt nowoczesnego samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL-23 ”Karaś”.

Konstrukcja:
Sześciomiejscowy dolnopłat o konstrukcji metalowej.

Silnik- gwiazdowy, chłodzony powietrzem, 9- cylindrowy Pratt and Whitney ”Wasp Junior” o mocy 331 kW (450 KM).

Dane techniczne PZL-13 (wg [2]):
Prędkość max- 320 km/h.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Mikulski M., Glass A. ”Polski transport lotniczy 1918-1978”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1980.
[3] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 3. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2008.

blog comments powered by Disqus