PZL Mi-2 "Taurus II", 1978
("Super Kania")

Projekt śmigłowca wielozadaniowego. Polska.
Makieta śmigłowca PZL Mi-2 ”Taurus II”. (Źródło: Copyright Adam Pękala "okuki"- ”Airplane Pictures”).

Dla amerykańskiej firmy Spitfire Helicopter w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK Świdnik opracowano w 1978 r. wersję rozwojową śmigłowców PZL Mi-2 oraz PZL "Kania" oznaczoną PZL Mi-2 ”Taurus II” (nazwa robocza "Super Kania"). Śmigłowiec przeznaczony był na rynek amerykański. Głównym konstruktorem śmigłowca był  inż. Stanisław Markisz. Jako napęd przewidywano dwa silniki Allison 250-C28. Posiadał również zmieniona stylizację w stosunku do PZL Mi-2. Silniki otrzymały wspólny wlot powietrza, nowy był kształt statecznika pionowego, dodano owiewki na kołach podwozia głównego. Zmieniono też architekturę wnętrza kabiny.

W dniach 6- 7.06.1978 r. w Reading, USA odbył się pokaz samo­lotów lekkich i śmigłowców. Firma amerykańska Spitfire Helicopters demonstrowała pol­ski śmigłowiec Mi-2 noszący tam oznaczenie „Taurus II" wyposażony w silniki turbinowe Allison. Śmigło­wiec miał rejestracją USA. Pra­sa zachodnia informowała, że według aktualnego rozeznania, sześciu potencjalnych na­bywców polskiego śmigłowca zgłosiło się z terenu USA.

W grudniu 1979 r. została zbudowana makieta śmigłowca ”Taurus II. W styczniu 1980 r. została wysłana do USA, aby wziąć udział w  rozpoczynającej się w lutym, 32- ej edycji wysta­wy zorganizowanej przez Helicopter Association of America. Wspólną ekspo­zycję firm PZL Świdnik i Spitfire Helicopter w jednej z hal wystawowych Convention Center w Las Vegas zaprojektował sam Stanisław Markisz. Rozwiązania zastosowane w projekto­wanej konstrukcji zostały wyróżnione złotym medalem, zaś przedstawiciele naszego eksportera zyskali pisemne gwarancje zakupu blisko 150 śmigłow­ców na rynek północnoamerykański.

"Super Kania" (obok PZL "Kania" pierwszej generacji) została zaprezentowana rów­nież na wystawie ILA 80, która odbyła się w Hanowerze w dniach od 23.04. do 1.05.1980 r.

Dalsze prace nad projektem śmigłowca zostały jednak wstrzymane. Niestety, czynniki ekonomiczne oraz polityczne spowodowały, że "Taurus" nie doczekał się nawet latającego prototypu. Makieta przez wiele lat była przechowywana na terenie zakładów w Świdniku. Obecnie makieta śmigłowca jest własnością prywatną. ”Taurus II” stoi na posesji przy ul. Chemicznej w miejscowości Franciszków pod Świdnikiem.

Źródło:

[1] Makowski T. ”Współczesne konstrukcje lotnicze Polski”. Agencja Lotnicza Altair. Warszawa 1996.
[2] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
[3] ”Lotnictwo z Szachownicą”
[4] Bogdański M. Niezrealizowane projekty i nieudany eksport. Aeroplan nr 5-6/2009.
[5] "Z lotu po świecie". Skrzydlata Polska nr 37/1978.
[6] ”Cywilne wersje śmigłowca Mi-2”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 7/2014.
blog comments powered by Disqus