PWS U-6, 1934

Projekt samolotu obserwacyjno- łącznikowego (towarzyszącego). Polska.
Projekt samolotu obserwacyjno- łącznikowego PWS U-6. (Źródło: Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1918-1939”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1972).

Projekt opracował inż. Antoni Uszacki w Podlaskiej Wytwórni Samolotów na konkurs Departamentu Aeronautyki z 1934 r. na samolot towarzyszący- następcę Lublina R-XIII. PWS U-6 był nowoczesnym samolotem wzorowanym na prototypie PWS-19, jak również projekcie PWS-17M2. Po raz pierwszy w tej klasie samolotów została zastosowana zakryta kabina załogi.

Interesujący i dobrze opracowany projekt nie został zrealizowany, ponieważ zwycięzcą konkursu został RWD-14 (na konkurs wpłynęły również projekty PWS Z-7 i Lublin R-XXI).

Konstrukcja:
Dwumiejscowy górnopłat zastrzałowy o konstrukcji metalowej.
Skrzydła dwudźwigarowe, pokrycie z blachy. Skrzydła z profilem PWS-AB N°6 (Gö-655, IAW-109). W celu po­prawienia widoczności do przodu z kabiny pilota znacznie zwężono i ścieniono skrzydło środkowe, da­jąc jednocześnie duży wykrój przed kabiną usytuowaną za pła­tem.
Kadłub kratownicowy oprofilowany. Pokryty z przodu blachą, z tyłu płótnem. Kabina zakryta. Pilot i obserwator znajdowali się pod wspólną osło­ną, przy czym tył kabiny był pół­otwarty z odsłoniętym widokiem do tyłu i częściowo na boki. Po bo­kach tej części kabiny były dwa ruchome okienka otwierane w locie sprzężonymi dźwigniami znajdują­cymi się w kabinach pilota i obser­watora. Miały spełniać funkcję wiatrochronu, wytwarzającego cień aerodynamiczny podczas obsługi karabinu maszynowego w locie. Przed lądowaniem można je było wykorzystać w roli hamulca aerodynamicznego zwię­kszającego opadanie, a zarazem skracającego podejście do lądo­wania
Podwozie stałe, główne trójgoleniowe bezosiowe z amortyzatorami PZL.

Uzbrojenie- 1 stały karabin maszynowy pilota i 1 ruchomy karabin maszynowy obserwatora.

Wyposażenie: radiostacja KF, aparat fotograficzny ręczny KR, podchwytywacz meldunków, rakietnica.

Silnik- PZL-WS G-1620B ”Mors II” (”Wydra”) o mocy 316 kW (430 KM). Zapas paliwa 285 l, zapas oleju 30 l.

Dane techniczne PWS U-6 (wg [1]):
Rozpiętość- 14,0 m, długość- 9,35 m, wysokość- 3,72 m, powierzchnia nośna- 28,4 m2.
Ma­sa własna- 1123 kg, masa użyteczna- 577 kg, masa całkowita- 1700 kg.
Prędkość max- 260 km/h, prędkość minimalna- 81 km/h, pułap- 6500 m.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Morgała A. "Polskie samoloty wojskowe 1918-1939". Wydawnictwo MON. Warszawa 1972.
[3] Morgała A. "PWS U-6 - pierwszy projekt samolotu towarzyszącego z zakrytą kabiną załogi". Technika Lotnicza i Astronautyczna  nr 1/1986.
blog comments powered by Disqus