PWS-41, 1939

Projekt samolotu szkolno- bojowego. Polska.

Projekt samolotu szkolno- bojowego PWS-41 opracował Podlaskiej Wytwórni Samolotów inż. Wacław Czerwiński oraz inż. Stanisław Lassota na zamówienie Dowództwa Lotnictwa. Miał to być przejściowy samolot szkolno-bojowy do szkolenia załóg dla samolotów PZL-46 ”Sum”. Prace projektowe rozpoczęto w drugiej połowie 1938 r.

Kadłub był pokryty wy­pukłymi arkuszami sklejki, przygoto­wanymi w wytwórni sklejek Bracia Konopaccy i Ska w Mostach, miej­scowości położonej pomiędzy Grod­nem a Lidą. Każdy arkusz pokrycia, mający inne krzywizny, mocowany do szkieletu kadłuba, dawał gładkie i sztywne pokrycie, co zapewniało odpowiednią sztywność i wytrzyma­łość, a ponadto było bardzo korzyst­ne aerodynamicznie.

W czerwcu (wg [4]- na początku) 1939 r. wykonana została makieta kabiny i rozpoczęto budowę płata dla pierwszego prototypu. Oblot samolotu przewidziano na wiosnę 1940 r. Wybuch wojny przerwał dalsze prace nad tym dobrze zapowiadającym się samolotem.

Konstrukcja:
Dwumiejscowy dolnopłat wolnonośny o konstrukcji drewnianej.
Płat wykonany w całości, trapezowy, niedzielony, posiadał konstrukcję skorupową z kesonem jednoobwodowym i pokryciem przekładkowym klejonym z warstw sklejki i listewek z drewna.
Kadłub półskorupowy, podłużnicowo- wręgowy, pokryty wypukłymi arkuszami sklejki. Kabiny zakryte.
Usterzenie drewniane, stateczniki kryte sklejką, stery płótnem.
Podwozie klasyczne stałe.

Silnik- 9-cylindrowy, gwiazdowy Avia ”Delfin 3T” o mocy nominalnej 199 kW (270 KM) i mocy startowej 206 kW (280 KM). Zbiornik paliwa mieścił się w przodzie kad­łuba- za silnikiem.

Dane techniczne PWS-41, przybliżone (wg [1]):
Rozpiętość- ok. 11,0 m, powierzchnia nośna- ok. 23,0 m2.
Masa całkowita- ok. 1500 kg.
Prędkość max- ok. 300 km/h.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 2. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2007.
[3] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[4] Samoloty wojskowe świata 1935-1945.
blog comments powered by Disqus