Prexer Projekt

W latach 1990-tych Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, wspólnie z firmą Prexer Projekt opracował na bazie pocisku R-23 latający cel RCP-WR1.

Konstrukcje:
RCP-WR1, rakietowy cel powietrzny.

Źródło:

[1] Szulc T. ”Rakiety w celu!”. Nowa Technika Wojskowa nr 12/1996.
[2] Kiński A. ”Karat'98”. Nowa Technika Wojskowa nr 7/1998.
blog comments powered by Disqus