PWr "Grot", 2009

Rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający. Polska.
Bezpilotowy aparat latający (bezzałogowy samolot obserwacyjny) PWr-"Grot" powstał w ramach działalności studenckiego Koła Naukowego Da Vinci z Politechniki Wrocławskiej. Przeznaczony był do udziału w konkursie na projekt Bezzałogowego Statku Latającego VI Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (24-28.09.2009 r.). Warsztaty odbywają się w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej. Pomysł budowy bezzałogowca na Bezmiechową 2009 powstał na przełomie lat 2008/2009. Początkowo prace przygotowawcze prowadzili Karol Łukaszewski i Jakub Kluz. W prace nad projektem niedługo później zaangażował się Adam Sikorski.

Do konkursu na projekt Bezzałogowego Statku Latającego VI Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (24-28.09.2009 r.), który odbył się w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej, przystąpiło 5 zespołów. Komisja konkursowa oceniła iż na 100 punktów możliwych do zdobycia zespoły osiągnęły:
- 1. Politechnika Rzeszowska - Studenckie Koło Naukowe Lotników plus EUROAVIA-Rzeszów (BSL PR-5 ”Wiewiór”)- 76,5 pkt.,
- 2. Politechnika Warszawska - Koło Naukowe Lotników PW plus MELavio (BSL PW-OSA)- 62 pkt.,
- 3. Politechnika Warszawska - Koło Naukowe SAE PW (BSL PW-SAE ”Adeli”)- 54,5 pkt.,
- 4. Politechnika Wrocławska- Koło Naukowe daVinci (BSL PWr-”Grot”)- 43,5 pkt.,
- 5. Politechnika Białostocka- Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej (BSL PB-BSL-1 ”Podlasky”)- 43,5 pkt.

Konstrukcja:
Dolnopłat wolnonośny o konstrukcji kompozytowo-drewnianej.
Skrzydło wolnonośne z pojedyńczym wzniosem, konstrukcji półskorupowej wykonaną z profili węglowych, balsy i laminatu żywicowego. Elementem konstrukcyjny skrzydła są dźwigary węglowe i żebra wykonane z balsy.
Kadłub posiada główną podłużnicę i podłużniczki zamontowane w narożach. Główna podłużnica wykonana ze sklejki balsowej laminowanej tkaniną szklaną oraz wzmocnionej tkaniną węglową. Wręgi kadłuba wykonane także ze sklejki laminowanej. Poszycie laminowane zostało wzmocnione tkaniną węglową w newralgicznych miejscach. Belka ogonowa wykonana z rurki węglowej. System rozpoznawczy w postaci kamery zamontowany jest na dziobie. Kamera umieszczona w obudowie odpornej na uderzenia.
Usterzenie klasyczne.

Wyposażenie: układ sterowania (modelarska aparatura RC), kamera CCD, system pomiaru danych telemetrycznych, system awaryjnego lądowania (spadochron).

Naziemna stacja kontroli lotu- odbiór sygnału zapewnia szczelinowa antena sektorowa połączona z komputerem za pomocą tunera, przekazywany sygnał jest wyświetlany na matrycy komputera i zapisywany w jego pamięci. Do odbioru danych telemetrycznych w stacji kontroli naziemnej wykorzystany jest odbiornik firmy Jeti, dane pochodzące z sensorów wyświetlane na dwuliniowym wyświetlaczu niezależnie działającym od komputera, co pozwala na nieprzerwaną analizę aktualnego stanu w wypadku awarii jednego z systemów.

Napęd-2 bezszczotkowe silniki elektryczne o mocy 450 W każdy.

Dane techniczne PWr-"Grot" (wg [2]):
Rozpiętość- 2,08 m, długość- (wg [3]- 1,525 m), powierzchnia nośna- 0,624 m2.
Prędkość ekonomiczna- 51 km/h, prędkość optymalna- 67 km/h, minimalna prędkość opadania- 1,0 m/s, optymalna prędkość opadania- 1,15 m/s.

Źródło:

[1] ”Studenckie Koło Naukowe Lotników Politechniki Rzeszowskiej”
[2] ”Bezzałogowy samolot obserwacyjny GROT”. Dokumentacja. Politechnika Wrocławska koło naukowe Da Vinci.
[3] ”Bezzałogowy statek latający GROT”. Prezentacja. Politechnika Wrocławska koło naukowe Da Vinci.
[4] ”UAV Balsa. Bezzałogowy Aparat Latający Politechniki Wrocławskiej”
blog comments powered by Disqus