PWr-CiW-1, 2007

Rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający. Polska.
Bezpilotowy aparat latający (bezzałogowy samolot zwiadowczy) PWr-CiW-1 opracowany został przez studentów z Koła Naukowego Da Vinci z Politechniki Wrocławskiej. Przeznaczony był do udziału w konkursie na projekt Bezzałogowego Statku Latającego IV Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (12-16.09.2007 r.). Warsztaty odbyły się w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej.

W konkursie na Bezpilotowy Statek Latający brały udział 4 zespoły. Wyniki końcowe przedstawiały się następująco:
- 1. Koło Naukowe Lotników i Koło Naukowe Awioników MELAVIO z Politechniki Warszawskiej (BSL PW-OSA)- 90 pkt.,
- 2. Studenckie Koło Naukowe Lotników i EUROAVIA-Rzeszów z Politechniki Rzeszowskiej (BSL PR-2 ”Gacek”)- 89 pkt.,
- 3. Koło Naukowe Da Vinci z Politechniki Wrocławskiej (BSL PWr-CiW-1)- 41 pkt.,
- 4. Studenckie Koło Naukowe SAE z Politechniki Warszawskiej (BSL PW SAE Mini-UAV)- 39 pkt.

Konstrukcja:
Samolot w układzie dwubelkowym z kadłubem centralnym o konstrukcji kompozytowo-drewnianej.
Skrzydło prostokątne w części centralnej bez wzniosu i uszy o wzniosie w celu zwiększenie stateczności poprzecznej. Konstrukcja kompozytowa (laminat i wypełniacz).
Kadłub kompozytowy (tkanina szklana i żywica epoksydowa).
Usterzenie pionowe podwójne o konstrukcji z balsy, usterzenie poziome zamocowane pomiędzy belkami kadłuba o konstrukcji z balsy. W wersji docelowej przewidywano laminatową konstrukcję usterzeń.

Dane techniczne PWr- CiW-1 (wg [1]):
Rozpiętość- 1,98 m.
Masa startowa max- 5 kg.
Prędkość max- 100 km/h, prędkość minimalna- 36 km/h, czas lotu- 60'.

Źródło:

[1] Czekałowski P., Wesołowski D. ”Bezzałogowy samolot zwiadowczy PWr- CiW-1”. Bezmiechowa 2007.
[2] ”Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze”
blog comments powered by Disqus