Politechnika Wrocławska
Studenckie Koło Naukowe Da Vinci
Akademicki Klub Lotniczy (AKL)

Logo Studenckiego Koła Naukowego Da Vinci. (Źródło: ”Dokumentacja techniczna PWr Balsa”. ”Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze”).
Na początku lat 2000-nych został opracowany przez studentów Marka Stankiewicza i Marcina Zawadę w Zakładzie Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej (we współpracy z firmą Hovertech S.A.) projekt poduszkowca nowej generacji o nazwie ”Anaconda II”. Powstał on w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej zrealizowanej pod kierunkiem dr. hab. inż. Piotra Dudzińskiego, profesora Politechniki Wrocławskiej. Projekt zdobył złoty medal na 52 Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA 2003 w Brukseli.

W 2005 r. studenci z Koła Naukowego Da Vinci z Politechniki Wrocławskiej zaprojektowali BSL PWr-1, który został zwycięzcą konkursu na projekt Bezzałogowego Statku Latającego II Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (6-10.07.2005 r.) w Bezmiechowej. PWr-1 został zbudowany w 2006 r. i odniósł duży sukces w konkursie na Bezzałogowy Statek Latający III Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (14-17.09.2006 r.) zajmując drugie miejsce. W 2007 r. studenci z Koła Naukowego Da Vinci zbudowali BSL PWr- CiW-1 przeznaczony do udziału w konkursie na projekt Bezzałogowego Statku Latającego IV Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (12-16.09.2007 r.) w Bezmiechowej. Na następne Warsztaty zostały opracowane BSL-e: PWr-Grot (2009 r.) oraz PWr ”Balsa” (2010 r.).

Akademicki Klub Lotniczy (AKL) jest międzywydziałowym kołem lotniczym działającym przy Politechnice Wrocławskiej. AKL powstał w marcu 1998 r., od daty powstania uległ wielu przeobrażeniom i stał się jedna z najbardziej rozpoznawalnych organizacji studenckich na Politechnice Wrocławskiej.

W 2009 r. AKL zrzeszał ok. 50 osób, zainteresowanych różnymi dziedzinami lotnictwa począwszy od skoków spadochronowych, przez szybownictwo, latanie samolotowe, po szeroko rozumianą inżynierię i technikę lotniczą.

W marcu 2009 r. zespół JetStream z Akademickiego Klubu Lotniczego po raz pierwszy wziął udział w zawodach serii SAE Aero Design, które odbyły się w Van Nuys (Kalifornia, USA). Bezpilotowy, dźwigowy aparat latający Czopun zajął wówczas 17 miejsce wśród 31 drużyn z najlepszych uczelni świata. W następnej edycji konkursu SAE Aero Design w 2010 r. aparat latający Samarama zajął doskonałe, czwarte miejsce.

Konstrukcje:
Hovertech ”Anaconda II”, ok. 2003, projekt poduszkowca ratowniczego.
PWr-1, 2006, rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający.
PWr-CiW-1, 2007, rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający.
PWr-Grot, 2009, rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający.
Czopun, 2009,  bezpilotowy, dźwigowy aparat latający.
PWr (UAV) ”Balsa”
, 2010, rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający.
Samarama, 2010,  bezpilotowy, dźwigowy aparat latający.

Akademicki Klub Lotniczy (AKL) jest międzywydziałowym kołem lotniczym działającym przy Politechnice Wrocławskiej. AKL powstał w marcu 1998 r., od daty powstania uległ wielu przeobrażeniom i stał się jedna z najbardziej rozpoznawalnych organizacji studenckich na Politechnice Wrocławskiej.

W 2009 r. AKL zrzeszał ok. 50 osób, zainteresowanych różnymi dziedzinami lotnictwa począwszy od skoków spadochronowych, przez szybownictwo, latanie samolotowe, po szeroko rozumianą inżynierię i technikę lotniczą.

W marcu 2009 r. zespół JetStream z Akademickiego Klubu Lotniczego po raz pierwszy wziął udział w zawodach serii SAE Aero Design, które odbyły się w Van Nuyes (Kalifornia, USA). Bezpilotowy, dźwigowy aparat latający Czopun zajął wówczas 17 miejsce wśród 31 drużyn z najlepszych uczelni świata. W następnej edycji konkursu SAE Aero Design w 2010 r. aparat latający Samarama zajął doskonałe, czwarte miejsce.

Źródło:

[1] Waśkowska H. ” Poduszkowiec nowej generacj ”. Pryzmat. Wydanie 177. Kwiecień 2004.
[2] ”Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze”
[3] Zolich Artur. Bezpilotowe Samoloty Rozpoznawcze. Opracowanie. Politechnika Wrocławska.
[4] "JetStream - aerodesign.pwr.wroc.pl"

blog comments powered by Disqus