KNL-1 / KNL-2, 1973-1975

Projekt motoszybowca. Polska.
Projekt motoszybowca KNL-1. (Źródło: Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 9/1982).

W 1973 r. z inicjatywy 12-osobowej grupy studentów MEL z Koła Naukowego Lotników na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej powstały dwa projekty wstępne motoszybowca: ze śmigłem pchającym, oznaczony KNL-1, w którego projektowaniu czołową rolę odegrali Jerzy Kędzierski i Przemysław Pleciński (wg [1]- Edward Margański i Przemysław Pleciński)), oraz ze śmigłem ciągnącym, oznaczony KNL-2, zaprojektowany pod kierun­kiem Krzysztofa Głuskiego. Do dalszych prac zakwalifiko­wany został KNL-1. Obliczenia i projekt konstrukcyjny były realizowane jako prace przejściowe oraz jako 5 prac dyplomowych na Politechnice w latach 1973-1975. Opracowano również projekt technologiczny. KNL-1 kształtem przypominał szybowiec SZD-30 "Pirat" , a ukła­dem motoszybowiec AW-31.

W 1976 r. przystąpiono do budowy motoszybowca, gdy projektanci już uzyskali dyplomy wyższej uczelni. Wykona­no makiety i foremniki przodu kadłuba oraz foremnik, na którym wykonano keson środkowej części płata. Budowa została przerwana z dwóch przyczyn. Brak było silnika. Rozważano przeróbkę silnika od Trabanta lub zakup sil­nika Nelson. Ponadto okazało się, że budowa wymaga bar­dzo dużego nakładu pracy, co oznacza, że motoszybowiec byłby wykonywany przez wiele lat. Wówczas zdecydowano się na realizację prostego szybowca ULS-PW, przy którym wy­korzystano doświadczenia technologiczne zebrane przy bu­dowie KNL-1.

Konstrukcja.
Jednomiejscowy górnopłat wolnonośny o konstrukcji laminatowej.
Płat miał być początkowo drewniany z laminatowym dźwigarem, później przeprojek­towany na laminatowy. Prostokątno- trapezowy, trójdzielny, jednodźwigarowy, kryty płótnem.
Kadłub lami­natowy. Kabina zakryta.
Podwozie z kołem głównym, kółkiem ogonowym i podpórkami w połowie rozpiętości skrzydeł.

Silnik- o mocy 30 kW (40 KM) ze śmigłem pcha­jącym.

Dane techniczne KNL-1 (wg [2]):
Rozpiętość- 14,52 m, długość- 7,27 m, wysokość- 1,45 m, powierzchnia nośna- 14,0 m2.
Masa własna- 225 kg, masa użyteczna- 125 kg, masa całkowita- 350 kg.
Prędkość dopuszczalna- 210 km/h, prędkość max- 165 km/h, prędkość przelotowa- 145 km/h, doskonałość max- 22 przy prędkości- 72 km/h, opadanie min.- 0,8 m/s przy prędkość- 60 km/h, wznoszenie- 3,5 m/s, pułap- 5800 m, zasięg- 500 km.

Galeria

  • Projekt motoszybowca KNL-1. Rysunek w trzech rzutach. (Źródło: Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 9/1982).

Źródło:

[1] ”Koło Naukowe Lotników”.
[2] Glass A. "Projekty zespołów konstruktorskich z Politechniki Warszawskiej. Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 9/1982.

blog comments powered by Disqus