Aerodes

Zespół projektowy Aerodes oferuje wykonanie projektów struktur lotniczych w technologii głównie kompozytowej, a w uzasadnionych przypadkach także w metalu. Tworzą go doświadczeni i bardzo młodzi konstruktorzy. Szefem zespołu jest mgr inż. Andrzej Frydrychewicz, konstruktor lotniczy ze stażem 50 letnim. Specjalistą od kompozytów węglowych jest Jerzy Cisowski, znany konstruktor samolotów ultralekkich. Młodych konstruktorów reprezentują Wojtek Grendysa i Marek Jonas. Nad bezpieczeństwem konstrukcji czuwa dr Lech Jarzębiński, który praktycznie liczył każdy samolot powstały w ciągu ostatnich 40 lat w Polsce.

Zespół Aerodes, działa na terenie Politechniki Warszawskiej, w ścisłym związku z Zakładem Samolotów i Śmigłowców Wydziału MEiL. We wszystkich trudnych przypadkach wykorzystuje potencjał naukowy uczelni (aerodynamika, mechanika lotu, materiałoznawstwo), a w razie konieczności przyspieszenia opracowań, zespół angażuje wyróżniających się dyplomantów.

W zespole Aerodes powstały projekty: samolotu dyspozycyjnego B-2, ultralekkich samolotów sportowych AF-129 (PW-129 AF) i Opal-1, samolotu turystyczno-dyspozycyjnego Family Jet (oraz jego późniejszą wersję A-5 "Swallow"), samolotu pasażersko-transportowego Aerovan oraz bezpilotowego aparatu latającego Samonit.

Konstrukcje:
B-2, 2002, projekt samolotu dyspozycyjnego.
PW-141 ”Samonit”, 2009, rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający.
Opal-1, 2010, samolot sportowy ultralekki lub w klasie LSA.
A-5 "Swallow" (Family Jet), projekt samolotu turystycznego i dyspozycyjnego.
Aerovan, projekt samolotu pasażersko-transportowego klasy STOL.
AF-129 (PW-129 AF), 2011, samolot sportowy klasy LSA.

Źródło:

[1] ”Aerodes”.
[2] Goraj Z. „Zakład SiŚ oraz Centrum Kształcenia Konstruktorów Lotniczych, najważniejsze projekty badawcze”. Politechnika Warszawska, MEiL, ITLiMS, ZSiS. Warszawa 2009.

blog comments powered by Disqus