USB-1, ok. 2004

Bezzałogowy doświadczalny aparat latający. Polska.
Ultralekki bezzałogowy aparat latający USB-1 został zaprojektowany i zbudowany na początku lat 2000-nych przez studentów Politechniki Rzeszowskiej. Wykonany został w ramach pilotażowego programu budowy i badań ultralekkich statków bezzałogowych w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych Politechniki Rzeszowskiej.

Konstrukcja:
Bezzałogowy aparat latający o konstrukcji kompozytowej.

Dane techniczne:

Źródło:

[1] Kręt K. ”Wybrane problemy projektowania i budowy BAL na przykładzie ultralekkiego samolotu o konstrukcji kompozytowej”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika. 2004, Z. 80. Baztech informacja o publikacji.
[2] Cichocki Ł., Kloc P. ”Bezzałogowy Statek Latający PWr-1”. Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej nr 208-209. Styczeń-Luty 2007.
blog comments powered by Disqus