PR-7 "Wir", 2010

Rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający- śmigłowiec. Polska.
Model latający- demonstrator technologii PR-7 "Wir"- Młodszy mniejszy brat. (Źródło: ”PR-7 Wir. bloog.pl”).
Bezpilotowy aparat latający w układzie śmigłowca wielowirnikowego PR-7 ”Wir” opracowany został w 2010 r. przez studentów oraz absolwentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej: Grzegorz Łobodziński- student PRz, Szymon Cyran- absolwent, pracownik MTU, Grzegorz Szostek- student PRz, Adam Trela. Przeznaczony jest do udziału w konkursie na projekt Bezzałogowego Statku Latającego Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych w Bezmiechowej.

W celu sprawdzenia w praktyce układu konstrukcji został zbudowany model latający o prostej konstrukcji- swego rodzaju demonstrator technologii (nazywany jako Młodszy mniejszy brat). Pierwszy, udany lot wykonał w dniu 17.08.2010 r. Podczas kolejnego lotu (20.08.2010 r.) nastąpił wypadek- odfrunęło śmigiełko z piastą. Skończyło się tylko przewrotką bez zniszczeń, co świadczyło o przemyślanej konstrukcji.

Prace nad budową PR-7 ”Wir” rozpoczęto w lipcu 2010 r. W dniu 19.09.2010 r. konstrukcja była prawie ukończona. Centralna cześć wykonana i rozpoczęto montaż osprzętu, zaawansowane były prace nad regulatorem stabilizującym. System transmisji obrazu był na ukończeniu. Głowica obserwacyjna w pierwszej wersji zawierała tylko kamerę, w przyszłości miała być wykonana druga wersja, która otrzyma również aparat. Masa aparatu latającego wynosiła 4 kg bez systemu ratunkowego.

Konstrukcja:
Bezpilotowy aparat latający w układzie śmigłowca wielowirnikowego.

Dane techniczne:

Galeria

  •  Projekt bezpilotowego aparaty latającego PR-7 ”Wir”. (Źródło: "PR-7 Wir. bloog.pl").
blog comments powered by Disqus