Politechnika Poznańska
Koło Naukowe Mechaników Politechniki Poznańskiej

Koło Naukowe Mechaników Politechniki Poznańskiej rozpoczęło oficjalną działalność z dniem 20.06.2000 r., kiedy to zostało zatwierdzone przez J.M Rektora i wpisane do Rejestru Organizacji Studenckich- Kół Naukowych (Poz. nr 17). Z początkiem 2006 r. Koło zrzeszało ponad 80-ciu studentów Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Celem organizacji jest poszerzanie wiedzy i zagadnień technicznych przez przyszłych inżynierów. W ramach Koła Naukowego Mechaników prowadzona jest działalność w sekcjach:

- Sekcja Transportu I Logistyki,
- Sekcja Rozwiązywania Problemów Technicznych Metodami Komputerowymi,
- Sekcja Eksploatacji Maszyn i Pojazdów,
- Sekcja Odnawialne Źródła Energii,
- Sekcja Diagnostyki,
- Sekcja Silników Lotniczych.

Sekcja Silników Lotniczych została stworzona dla studentów o zainteresowaniach dotyczących szeroko rozwiniętej techniki lotniczej. Celem Sekcji jest umożliwienie jej członkom rozwijanie zainteresowań w dziedzinie lotnictwa, pogłębiania wiedzy na tematy lotnicze, militarne i techniczne, tworzenie projektów naukowych związanych z tematyką sekcji, przedstawianie swoich projektów i osiągnięć na spotkaniach Koło Naukowe Mechaników oraz udział w ogólnopolskich konkursach modeli latających.

W 2010 r. członkowie Sekcja Silników Lotniczych wzięli udział w konkursie na projekt Bezzałogowego Statku Latającego VII Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (23-27.09.2010 r.) w Bezmiechowej. Do udziału w konkursie został opracowany i zbudowany bezpilotowy aparat latający PP-1 ”Kojot”.

W II-ej połowie lat 2000-nych w Laboratoriach Badawczych Systemów Mobilnych (LBSM) Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, pod kierunkiem dr inż. Mikołaja Sobczaka, zostały zaprojektowane i zbudowane bezpilotowe aparaty latające SP-1 "Żuraw", Raróg, Manta oraz Burzyk.

Na przełomie lat 2007/2008 z grona członków Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej została utworzona ekipa SAE AeroDesign. Począwszy od edycji 2008 r. reprezentuje ona Politechnikę Poznańską w akademickich zawodach modelarskich SAE Aero Design organizowanych w Stanach Zjednoczonych przez Society of Automotive Engineers. Zawody te są organizowane w celu zapewnienia studentom studiów inżynierskich możliwości prawdziwej rywalizacji w okolicznościach wymagających zastosowania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także uwzględnienia wymagań zewnętrznych, środowiskowych. Studenci zmuszeni się do zaprojektowania pojazdu spełniającego wskazania i ograniczenia konkursu, tym samym stanowiącego kompromis pomiędzy zróżnicowanymi wymogami i celami.

Reprezentacja Politechniki Poznańskiej może poszczycić się następującymi wynikami:
- 2008 r. Atlanta, Georgia, klasa Regular bsl AKL-1 "Turbolot" zajął 25 miejsce na 39 startujących ekip,
- 2009 r. Los Angeles, Kalifornia, klasa Regular miejsce 8 na 31 startujących ekip,
- 2010 r. Dallas, Teksas klasa Regular miejsce 6 na 44 startujące ekipy oraz klasa Micro, miejsce 4 na 11 startujących ekip.

Konstrukcje:
SP-1 "Żuraw", 2008, bezpilotowy rozpoznawczy aparat latający.
AKL-1 "Turbolot", 2008, bezpilotowy, dźwigowy aparat latający.
Orca, 2009, bezpilotowy, dźwigowy aparat latający.
Burzyk, ok. 2009, bezpilotowy rozpoznawczy aparat latający.
Raróg, ok. 2009, bezpilotowy rozpoznawczy aparat latający.
PP-1 ”Kojot”, 2010, rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający.
CyanoPlane, 2010, bezpilotowy, dźwigowy aparat latający.
Micro-Cyanoplane, 2010, bezpilotowy, dźwigowy aparat latający.

Źródło:

[1] ”Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze”
[2] ”Koło Naukowe Mechaników”
[3] Szulejko T. "Lecą żurawie". Polska Zbrojna nr 14/2009.
[4] "SAE AERODESIGN Poznań"

blog comments powered by Disqus