Politechnika Lwowska
Związek Awiatyczny Studentów Politechniki Lwowskiej
Związek Awiatyczny Politechniki Lwowskiej

Logo Związku Awiatycznego Studentów Politechniki Lwowskiej. (Źródło: rys. Krzysztof Luto).

W 1912 r Związek Awiatyczny Studentów Politechniki Lwowskiej ogłosił konkurs na projekt i model szybowca, rozstrzygnięty 25.11.1913 r. Do konkursu zostały zgłoszone projekty szybowców opracowane przez Henryka Bigosza, Jana K. Michalewskiego, Aleksandra Csadka i Stanisława Naszkiewicza. Pierwszą nagrodę w konkursie uzyskali członkowie ZASPL, bracia Tadeusz i inż. Władysław Florjańscy. Szybowiec zbudowany został w 1913 r. i uległ rozbiciu podczas pierwszego lotu próbnego. W dniu 25.03.1913 r. członkowie ZASPL podjęli uchwałę o budowie samolotu, który miał posłużyć do szkolenia lotniczego członków ZASPL. Projekt opracował inż. Władysław Kohman-Florjański. Budowa samolotu nie została ukończona.

W 1924 r. student Politechniki Lwowskiej- Wacław Czerwiński zaprojektował szybowiec CW-I. Podczas praktyki wakacyjnej w warsztacie Parku 2. Pułku Lotniczego w Krakowie zbudował kadłub i usterzenie tego szybowca. Na wiosnę 1925 r. części te przewieziono do Lwowa. W celu kontynuowania budowy Czerwiński zorganizował Sekcję Techniczną Związku Awiatycznego Studentów Politechniki Lwowskiej. Jego budowa została zakończona jesienią 1927 r. W ramach przygotowań do II Wyprawy Szybowcowej ZASPL (do Bezmiechowej) W. Czerwiński zaprojektował dwa szybowce: przejściowy CW-II i szkolny CW-III. Zostały one zbudowane w 1929 r. we Lwowie w Warsztacie Stolarskim Szczupłakiewicza przy ul. Szpitalnej, warsztat ten później stal się Warsztatami Szybowcowymi ZASPL.

W 1936 r. studenci Związku Awiatycznego Politechniki Lwowskiej skonstruowali i zbudowali minisamolot ”Pchła lwowska” wzorowany na popularnej konstrukcji francuskiej Mignet ”Pou-du-Ciel”. Również w 1936 r. studenci ZASPLprzebudowali jeden szybowiec szkolny CW-8 na motoszybowiec, montując na nim silnik JS-4. Po przeprowadzeniu prób kołowania szybowiec oblatano na holu za samolotem. W latach 1936-1939 na zlecenie Towarzystwa Eks­ploatacji Warsztatów Związku Awiatycznego Studentów Politechniki Lwowskiej prowadzone były prace nad motoszybowcem ZASPL "Osa". W 1937- 1939 członkowie ZASPL Zdzisław Sikorski i Tosiuk zaprojektowali i prowadzili budowę mięśniolotu ZST, którego nie ukończyli przed wybuchem II wojny świato­wej.

Konstrukcje:
Florjański-szybowiec (ZASPL), 1913, szybowiec pionierski.
ZASPL (Florjański)-samolot, 1913, samolot pionierski.
CW-I, szybowiec.
CW-II, 1929, szybowiec przejściowy.
CW-III, 1929, szybowiec szkolny.
CW-8, 1936, motoszybowiec.
ZASPL ”Pchła Lwowska”, 1936, amatorski samolot sportowy.
ZASPL "Osa", 1939, projekt amatorskiego samolotu słabosilnikowego.
ZST, 1939, mięśniolot amatorski.

Źródło:

[1] Borzęcki J. ”Na własnych skrzydłach”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[4] Kaczkowski R. "Motoszybowiec ZASPL Osa". Skrzydlata Polska nr 3/1963.
[5] Glass A. "Polskie konstrukcje lotnicze do 1939". Tom 3. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2008.
blog comments powered by Disqus