PB-BSL-1 "Podlasky", 2009

Rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający. Polska.
Bezpilotowy aparat latający PB-BSL-1 ”Podlasky” gotowy do lotu. (Źródło: Copyright Wojciech Głażewski- ”Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej Politechniki Białostockiej”).
Bezpilotowy aparat latający PB-BSL-1 ”Podlasky” powstał w ramach działalności studenckiego Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej Politechniki Białostockiej. Przeznaczony był do udziału w konkursie na projekt Bezzałogowego Statku Latającego VI Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (24-28.09.2009 r.). Warsztaty odbywają się w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej. W edycji 2009 konkursu BSL studenci Politechniki Białostockiej wzięli udział po raz pierwszy. PB-BSL-1 został opracowany i zbudowany przez członków Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej, są to: Wojciech Głażewski oraz Kamila Hlebowicz, Marcin Grodzki, Wojciech Grodzki i Filip Pul (te osoby nie brały udziału w projektowaniu i budowie płatowca, ale były członkami zespołu na zawody). Opiekunem grupy był Karol Łukaszewicz.

System przeznaczony jest do długotrwałej obserwacji obiektów nieruchomych (budynków, określonych lokalizacji), obiektów liniowych o znacznej długości (linii przesyłowych, granic państw, rurociągów) lub większych obszarów (patrolowania lasów). Programowanie autopilota będzie uwzględniało wykorzystanie silnika tylko do nabrania wysokości, natomiast kolejne etapy zadania mogą być wykonywane lotem ślizgowym. Zaletami takiego rozwiązania są: oszczędność energii, brak zakłóceń od silnika, brak hałasu (przy obserwacji nocnej płatowiec byłby wykrywalny tylko radarem). Do wad należą: ograniczona manewrowość i mniejsza prędkość. Start następuje z ręki a wznoszenie na silniku. Przelot na miejsce wykonywania zadań może odbywać się z wykorzystaniem napędu albo lotem ślizgowym, oszczędzając energię akumulatora.

Ze względu na ograniczone środki materialne (brak finansowania ze strony uczelni) w modelu wykorzystano tradycyjne, łatwo dostępne materiały. Model został tak zaprojektowany, żeby dało się go wykonać przy użyciu podstawowych narzędzi. Budowa płatowca została rozpoczęta w lipcu 2009 r. i trwała trzy miesiące. Ze względu na pracochłonność, płatowiec nie nadaje się do masowej produkcji. W przyszłych wersjach miał zostać położony nacisk na większą technologiczność konstrukcji.

Aparat został oblatany 23.09.2009 r., ostatniego dnia przed wyjazdem na konkurs! Do konkursu na projekt Bezzałogowego Statku Latającego VI Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (24-28.09.2009 r.), który odbył się w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej, przystąpiło 5 zespołów. Komisja konkursowa oceniła iż na 100 punktów możliwych do zdobycia zespoły osiągnęły:
- 1. Politechnika Rzeszowska - Studenckie Koło Naukowe Lotników plus EUROAVIA-Rzeszów (BSL PR-5 ”Wiewiór”)- 76,5 pkt.,
- 2. Politechnika Warszawska - Koło Naukowe Lotników PW plus MELavio (BSL PW-OSA)- 62 pkt.,
- 3. Politechnika Warszawska - Koło Naukowe SAE PW (BSL PW-SAE ”Adeli”)- 54,5 pkt.,
- 4. Politechnika Wrocławska- Koło Naukowe daVinci (BSL PWr-”Grot”)- 43,5 pkt.,
- 5. Politechnika Białostocka- Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej (BSL PB-BSL-1 ”Podlasky”)- 43,5 pkt.
Walka o pierwsze miejsce odbywała się pomiędzy modelami wartymi po kilkanaście tysięcy złotych, wyposażonymi w komputery pokładowe, odbiorniki GPS, urządzenia telemetryczne, kamery i aparaty fotograficzne oraz łączność radiową. Ekipa z Białegostoku nie miała szans nawiązać z nimi walki z powodu braku odpowiedniego sprzętu. Zajęła ostatecznie ostatnie- piąte miejsce.

Dalszym rozwojem konstrukcji jest BSL PB-BSL-2 ”Gwiazda Wschodu”.

Konstrukcja:
Górnopłat wolnonośny o konstrukcji mieszanej drewniano-kompozytowej.
Rdzeń płatów został wykonany ze Styroduru 3035 CS. Krawędź natarcia wykonano z balsy z naklejonym na nosku prętem węglowym, krawędź spływu wykonany z balsy. W części centralnej płat wzmocniony od spodu dźwigarem węglowym. Uszy posiadają dźwigar sosnowy. Płaty zostały oklejone papierem do ksero. Lotki wykonane z trójkątnych listew balsowych.
Gondola kadłuba posiada wręgi z balsy i pokryta jest balsą o grubości 2 mm. Po zalaminowaniu spodniej części gondola została pokryta lakierem wodnym. Rura kadłubowa wykonana z laminatu i pokryta lakierem nitro.
Stateczniki o konstrukcji rozpórkowej z listew balsowych. Statecznik poziomy ma dźwigar z listewki sosnowej oklejonej z góry i dołu sklejką. Stateczniki pokryte folią termokurczliwą.
Start następuje z ręki, po powrocie na miejsce lądowania, następuje wyłączenie silnika, rozwinięcie spadochronu i swobodne opadnięcie na ziemię (w pierwotnej wersji modelu nie przewidziano wyposażenia w spadochron).
Po złożeniu płatowiec mieści się w pojemniku o wymiarach 1000x300x350 mm.

Wyposażenie- w konfiguracji podstawowej wyposażony tylko w sterowanie ręczne, nie przewidziano naziemnej stacji kontroli lotu. Aparat wyposażony jest w standardową aparaturę do zdalnego sterowania.
W pierwotnej wersji nie przewidziano wyposażenia obserwacyjnego.

Silnik- elektryczny Welgard A28/14/08.

Dane techniczne PB-BSL-1 (wg [1]):
Rozpiętość- 2,218 m, długość- 1,314 m, powierzchnia nośna- 38,3 dm2.
Masa startowa- 0,88 kg.

Źródło:

[1] Głażewski W. ”PB-BSL-1 PODLASKY BEZZAŁOGOWY STATEK LATAJĄCY- prezentacja”. ”Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze”
[2] Głażewski W. ”PB-BSL-1 PODLASKY BEZZAŁOGOWY STATEK LATAJĄCY- opis konstrukcji”. Białystok 2009. ”Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze”
[3] ”Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej Politechniki Białostockiej”
[4] ”Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze”
blog comments powered by Disqus