Politechnika Białostocka
Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej Politechniki Białostockiej

W 2009 r. członkowie Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej Politechniki Białostockiej zaprojektowali i zbudowali bezpilotowy aparat latający PB-BSL-1 ”Podlasky”, z którym wystartowali w konkursie na projekt Bezzałogowego Statku Latającego VI Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (24-28.09.2009 r.) w Bezmiechowej. Na następny konkurs VII Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatów Lotniczych (23-27.09.2010 r.) został opracowany BSL PB-BSL-2 ”Gwiazda Wschodu”.

Konstrukcje:
PB-BSL-1 ”Podlasky”, 2009, rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający.
PB-BSL-2 ”Gwiazda Wschodu”, 2010, rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający.

blog comments powered by Disqus