AT-2, 1995
(Pottier P-220S AT-2)

Samolot sportowy. Polska.
Samolot sportowy AT-2 (SP-PUL). (Źródło: via Konrad Zienkiewicz).

W 1994 r. mgr inż. Tomasz Antoniewski opracował projekt samolotu AT-2. Konstrukcja samolotu została oparta na samolocie francuskim Pottier P-220S "Koala". Zakupiono trzy zestawy Pottier P-220S do samodzielnego montażu, które zostały wykorzystane przy budowie samolotu. Była to już konstrukcja bardziej zaawansowana niż samolot AT-1. Samolot AT-2 (czasami używana jest nazwa Pottier P-220S AT-2) został zbudowany w celu uzyskania danych koniecznych dla uzyskania świadectwa typu. Producentem i właścicielem samolotu była firma Agencja Consulta Sp. z oo.

Budowa samolotu została rozpoczęta w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy, a następnie przeniesiona do pomieszczeń Instytutu Lotnictwa. W trakcie budowy okazało się, że dokumentacja samolotu Pottier P-220S jest mało szczegółowa i nieaktualna i daleko od­biega od wymagań stawianych przez nad­zór państwowy. Praktycznie zastosowanie zna­lazły tylko blachy, opony, pompki hamulcowe i oszklenie. Pozostałe elementy i podzespoły musiały być odrzucone, ze względu na ich niezadawalające rozwiązania techniczne oraz użycie materiałów zbyt niskiej wytrzymałości. Ponieważ w zamyśle przedsięwzięcia leżało uruchomienie produkcji seryjnej, konstrukcję należało przeprojektować aby spełniała wyma­gania przepisów JAR - VLA. Trzeba było zapro­jektować na nowo dźwigar nośny, strukturę we­wnętrzną kadłuba, podwozie, strukturę usterzenia łącznie z ich napędami i zawieszeniami.

Oblot samolotu odbył się na Okęciu 16.12.1995 r. Na AT-2 przeprowadzono pełen program prób w locie łącznie z próbami kor­kociągowymi (piloci doświadczalni Maciej Aksler i Bolesław Zoń) a także próby statyczne, sztywnościowe i funkcjonalne wymagane do uzyskania orzeczenia o zgodności z przepisa­mi JAR VLA. Został bez przeszkód zarejestrowany w klasie Experimental, nawet później został dopuszczony do lotów nocnych. Samolot zdobył Grand Prix XVI Zlo­tu Amatorskich Konstrukcji Lotniczych w Oleśnicy (27- 29.06.1997 r.). Natomiast prezentujący własności lotne AT-2 pilot Krzysztof Kuźmiński został wyróżniony II na­grodą w konkursie na pokaz w locie.

Niestety samolot AT-2 certyfikatu nie otrzymał. Na bazie samolotu AT-2 została opracowana jego zmodyfikowana wersja seryjna, oznaczona jako AT-3.

W dniu 1.01.2006 r. samolot AT-2 nadal znajdował się w polskim rejestrze statków powietrznych.

Konstrukcja:
Dwumiejscowy dolnopłat o konstrukcji metalowej.
Skrzydła jednodźwigarowe z kesonem i dźwigarkiem pomocniczym stworzonym przez zagięcie górnego pokrycia i znitowanie z dolnym. Skrzydła wyposażone w lotki i klapy.
Kadłub o przekroju prostokątnym, tylko za kabiną górna część jest zaokrąglona. W części kabinowej konstrukcji "ceowej" z dwiema skrzynkami- na mocowanie dźwigarów skrzydeł oraz goleni podwozia- przechodzącymi przez całą szerokość kabiny. Tylna część kadłuba o specyficznej konstrukcji: pod względem wytrzymałościowym jest to ceówką, wzmocniona pionowymi i skośnymi usztywnieniami. Te usztywnienia tworzą jak gdyby kratownicę przynitowaną do ścianek bocznej i spodu kadłuba. Czwarta ścianka kratownicy to usztywnienia biegnące na linii burt kabiny, stanowiącej bazę kadłuba. Cała część kadłuba powyżej tej linii stanowi tylko owiewkę bez znaczenia wytrzymałościowego. Kabina zakryta.
Statecznik pionowy zintegrowany z kadłubem. Usterzenie poziome płytowe, konstrukcji klasycznej.
Podwozie trójkołowe z kołem przednim, stałe.

Silnik- Limbach L2400 EB3AC o mocy 64 kW (87 KM).

Galeria

  • AT-2 na lotnisku Aeroklubu Warszawskiego. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 1/1997).
  • Samolot AT-2 podczas prób w locie. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 1/1997).

Źródło:

[1] Liwiński J. "Rejestr polskich statków powietrznych 2006.". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 2/2006.
[2] Marszałkiewicz J. "Samoloty z Aero". Lotnictwo z szachownicą nr 18.
[3] Jakoniuk M. "Problemy rozwoju samolotów konstrukcji Tomasza Antoniewskiego". Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 24 (7/2006).
[4] "Problemy rozwoju polskich konstrukcji Tomasza Antoniewskiego". Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 24 (7/2006).
[5] Harke A. "Oleśnica'97". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 8/1997.
[6] (kk) "Polski sposób na Koalę". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 1/1997.
blog comments powered by Disqus