Perz Adam

Adam Perz na swej motolotni. VI Motolotniowe Mistrzostwa Polski. (Źródło: via rexc56interia.pl).
Adam Perz był jednym z pionierów motolotniarstwa w Polsce. Zaprzyjaźnił się z Kazimierzem Krygerem, z którym podzielili się pracą przy motolotniach. On konstruował skrzydła, szył z żoną poszycia, a do Kazimierza Krygera należały sprawy mechaniczne. Następnie razem z Zbigniewem Drewniakiem zbudował motolotnię, która była prezentowana na XII Zlocie Konstrukcji Amatorskich w Oleśnicy w 1993 r.

Adam Perz zginął 15.07.1997 r., razem z pasażerem, w wypadku lotniczym, który wydarzył się na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej k. Nowego Sącza. W lipcu 1999 r. podczas IV Podhalańskiego Zlotu Mikrolotów została odsłonięta tablica pamiątkowa  w drugą rocznicę śmierci Adama Perza i Jerzego Wrony.

Konstrukcje:
Perz motolotnia 1990, koniec lat 1980-tych, motolotnia.
Perz XP 15, ok. 1992, skrzydło motolotni.
Kryger- Perz motolotnia, ok. 1992, motolotnia.
Drewniak- Perz motolotnia ("Racer"), początek lat 1990- tych (?), motolotnia.
Perz motolotnia (PL-APH), I połowa lat 1990- tych (?), wózek motolotniowy.
Perz motolotnia 1993, ok. 1993, motolotnia amatorska.
Perz motolotnia 1995, ok. 1995, motolotnia.
Perz motolotnia 1996, 1996, wózek motolotniowy.

Galeria

  • W lipcu 1999 r. podczas IV Podhalańskiego Zlotu Mikrolotów została odsłonięta tablica pamiątkowa  w drugą rocznicę śmierci Adama Perza i Jerzego Wrony. (Źródło: Aleksander Dobrzański via Damian Lis).
  • Adam Perz i Mirosław Młynarczyk na 3 miejscu podium podczas Motolotniowych Mistrzostw Polski w Łososinie Dolnej, 1996 r. (Źródło: Maciej Perz via Damian Lis).
  • Adam Perz i Jan Popko podczas lotów w Łososinie Dolnej w 1994 r. (Źródło: Maciej Perz via Damian Lis).
  • Adam Perz i Karol Kubit udzielają wywiadu podczas Motolotniowych Mistrzostw Polski w Toruniu, 1995 r. (Źródło: Maciej Perz via Damian Lis).

Źródło:

[1] Kujawa P. Z. ”Niektórzy dziwią się, że żyje...” dzienniknowy.pl.
[2] Kisielewska-Staryszak A. "Główna nagroda poleciała do Francji". Lotnictwo Aviation International nr 17/1993.
[3] Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 9/1997.
[4] Krassowski T. "Weterani i amatorzy". Skrzydlata Polska nr 38/1990.
[5] Damian Lis- informacje.

blog comments powered by Disqus