Percival P.68 "Gazelle", 1953- 1954

Projekt samolotu łącznikowo- obserwacyjnego. Wielka Brytania.
Projekt samolotu łącznikowo- obserwacyjnego Percival P.68 ”Gazelle”. (Źródło: Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”).

W 1953 r. (wg [1]- pod koniec lat 1940- tych) inż. Jerzy Dąbrowski, pracujący wówczas w brytyjskiej firmie lotniczej Percival Aircraft Company, opracował z własnej inicjatywy projekt samolotu łącznikowo- obserwacyjnego "Gazelle". Był to dalszy rozwój projektu samolotu szkolnego Dąbrowski "Gazela" (1943) opracowanego przez Dąbrowskiego w 1943 r. "Gazella" została opracowana na konkurs armii brytyjskiej na samolot obserwacyjny (AOP). Konstrukcja samolotu została dostosowana do oficjalnych wytycz­nych, obniżono linię tyłu kadłuba w celu popra­wienia widoczności z obu kabin.

Studium to przed­łożył jako prywatny projekt dyrekcji firmy Percival. Ta zaś, nadając projektowi oznaczenie Percival P.68, przekazała go innym inżynierom, którzy zaczęli wprowadzać doń zmiany bez wiedzy i zgody kon­struktora. Wobec rosnących nieporozumień, Dą­browski dał Percivalowi wymówienie i w 1954 przeszedł do firmy Folland Aircraft Limited, gdzie pracował przy projekcie lekkiego myśliwca odrzu­towego Folland "Gnat".

Percival P.68 nie został ostatecznie zbudo­wany, a kontrakt na nowy samolot AOP otrzymał konkurencyjny górnopłat firmy Auster- nie dlatego że byt lepszy, a po to aby ratować tę firmę przed ban­kructwem.

Konstrukcja:
Dwumiejscowy dolnopłat o konstrukcji metalowej.
Skrzydła o profilu o grubości 18- 9%, wyposażone w klapy i sloty.
Kabina zakryta.
Podwozie klasyczne. Chowane podwozie główne i chowane kółko ogonowe.

Silnik- De Havilland „Gipsy Major 30”.

Dane techniczne „Gazelle” (wg [1]):
Rozpiętość- 8,0 (wg [4]- 7,8) m, długość- 6,6 (wg [4]- 6,55) m, wysokość- 2,45 (wg [4]- 1,8) m, powierzchnia nośna- (wg [4]- 15,0) m2.
Masa całkowita- 1000 kg.
Prędkość max- 250 km/h.

Galeria

  • Percival P.68 ”Gazelle”, rysunek w rzutach. (Źródło: ”Polskie konstrukcje lotnicze 1939-1954”. Tom 5).

Źródło:

[1] Morgała A. „Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Morgała A. „Polskie samoloty wojskowe 1939-1945”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1976.
[3] Cynk J. B. "Taś-Taś czyli Duckling". Skrzydlata Polska nr 8/2007.
[4] Glass A., Kubalańca J. "Polskie konstrukcje lotnicze 1939-1954". Tom 5. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2013.

blog comments powered by Disqus