Percival P.68 "Gazelle", 1953- 1954

Projekt samolotu łącznikowo-obserwacyjnego. Wielka Brytania.
Projekt samolotu łącznikowo- obserwacyjnego Percival P.68 ”Gazelle”. (Źródło: Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”).

W 1953 r. (wg [1]- pod koniec lat 1940-tych) inż. Jerzy Dąbrowski, pracujący wówczas w brytyjskiej firmie lotniczej Percival Aircraft Company, opracował z własnej inicjatywy projekt samolotu łącznikowo-obserwacyjnego „Gazelle”. Był to dalszy rozwój projektu samolotu szkolnego Dąbrowski "Gazela" (1943) opracowanego przez Dąbrowskiego w 1943 r. "Gazella" została opracowana na konkurs armii brytyjskiej na samolot obserwacyjny (AOP). Konstrukcja samolotu została dostosowana do oficjalnych wytycz­nych, obniżono linię tyłu kadłuba w celu popra­wienia widoczności z obu kabin.

Studium to przed­łożył jako prywatny projekt dyrekcji firmy Percival. Ta zaś, nadając projektowi oznaczenie Percival P.68, przekazała go innym inżynierom, którzy zaczęli wprowadzać doń zmiany bez wiedzy i zgody kon­struktora. Wobec rosnących nieporozumień, Dą­browski dał Percivalowi wymówienie i w 1954 przeszedł do firmy Folland, gdzie pracował przy projekcie lekkiego myśliwca odrzu­towego Folland "Gnat".

Percival P.68 nie został ostatecznie zbudo­wany, a kontrakt na nowy samolot AOP otrzymał konkurencyjny górnopłat firmy Auster- nie dlatego że byt lepszy, a po to aby ratować tę firmę przed ban­kructwem.

Konstrukcja:
Dwumiejscowy dolnopłat o konstrukcji metalowej.
Kabina zakryta.
Podwozie klasyczne chowane w locie.

Silnik- De Havilland DH „Gipsy Major 30”.

Dane techniczne „Gazelle” (wg [1]):
Rozpiętość- 8,00 m, długość- 6,6 m, wysokość- 2,45 m.
Masa całkowita- 1000 kg.
Prędkość max- 250 km/h.

Źródło:

[1] Morgała A. „Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Morgała A. „Polskie samoloty wojskowe 1939-1945”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1976.
[3] Cynk J. B. "Taś-Taś czyli Duckling". Skrzydlata Polska nr 8/2007.

blog comments powered by Disqus