Parseval- Siegsfeld "Drachen", 1896

Balon obserwacyjny na uwięzi. Niemcy.
Balon obserwacyjny Parseval-Siegsfeld ”Drachen”, w barwach lotnictwa niemieckiego. (Źródło: archiwum).
Najstarszy balon obserwacyjny na uwięzi o kształcie walca skonstruowany w Niemczech w 1896 r. Poprzednio stosowano do obserwacji balony kuliste na uwięzi. Podczas wzlotu aerostatyczną siłę nośną wspomagała siła wyporu aerodynamicznego uzyskana wskutek ustawienia korpusu balonu pod dużym kątem natarcia względem kierunku wiatru. Stąd powstała nazwa balonu ”Drachen”, oznaczająca latawiec.

Parsevale były produkowane w dużych ilościach i używane przez obie strony walczące. We Francji również podjęto ich produkcję, wzorując się na zdobytych egzemplarzach. Francuskie ”Dracheny” były nazywane Ballon Captif typ G i zmodernizowany Ballon Captif typ H.

W Polsce.

W styczniu 1919 r. zdobyto w hali Zeppelina na Winiarach balon Parseval-Siegsfeld ”Drachen”. W połowie marca przeprowadzono kontrolę techniczną powłoki, napełniając ją powietrzem. W maju balon został przydzielony do Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej otwartej 21.05.1919 r. Latem 1919 r. był używany do treningu w 1 i 2 baonie aeronautycznym. W 1920 r. powłokę skasowano, a kosz dwa lata później przekazano do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.

Konstrukcja:

Dane techniczne ”Drachen” (wg [1]):
Długość- 27,54 m, średnica maksymalna- 7,8 m, wysokość- 10 m, objętość nominalna- 760 m3.
Pułap operacyjny- 600-1000 m, dopuszczalna prędkość wiatru- 10 m/s.

Galeria

  • Poniemieckie balony obserwacyjne: na pierwszym planie AB. Ballon, w głębi z krzyżem Parseval-Siegsfeld "Drachen", z prawej gazochron AB Gasometer 100. Hala sterowcowa Winiary, marzec 1919 r. (Źródło: Praca zbiorowa "Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa". Wydawnictwo Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników. Warszawa 1933).
  • Parseval-Siegsfeld "Drachen", rysunek. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 35/1964).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
[2] Praca zbiorowa ”Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa.”. Wydawnictwo Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników. Warszawa 1933.
blog comments powered by Disqus