Okraszewski Stanisław Samuel

Stanisław Samuel Okraszewski urodził się ok. 1744 r. pochodził z terenu Prus Był nadwornym chemikiem i mineralogiem króla Stanisława Augusta. W latach 1780- 1781 odbył studia górnicze w Saksonii.

Jako pierwszy podjął w Polsce próby z balonami. 12.02.1784 r. wypuścił w powietrze pierwszy polski balon, a właściwie balonik, napełniony wodorem. Stanisław August doceniając wkład pracy, inicjatywę i zasługi Okra­szewskiego- pierwszego eksperymentatora z aerostatem w Polsce- obdarował go złotym medalem.

Stanisław Okraszewski zmarł ok. 1824 r.

Konstrukcje:
Okraszewski balon, 1784, balon pionierski.

Źródło:

[1] Malak E. ”Samolot dzieło człowieka”. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo. Wrocław, Warszawa, Kraków 1993.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus