Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego
ZSLS

W 1948 r. zostały powołane do życia Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego (ZSLS) z dyrekcją w Warszawie oraz zakładami ZSLS nr 2 w Jeżowie, ZSLS nr 3 w Poznaniu, ZSLS nr 4 w Gdańsku, ZSLS nr 5 w Krośnie i z Szybowym Zakładem Doświadczalnym w Bielsku.

Zakład ZSLS nr 4 w Gdańsku uległ likwidacji w 1954 r. W 1956 r. planowano dalsze zmiany w organizacji ZSLS: powołanie we Wrocławiu Zakładu Szybowcowego nr 4 oraz przeniesienie tu całej dyrekcji ZSLS. Plany te zakończyły się tylko na powstaniu w lipcu 1956 r. pod kierownictwem mgr inż. Adama Meusa zakładu Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego Nr 4 we Wrocławiu.

W lipcu 1963 r. nastąpiła kolejna reorganizacja Zakładów Sprzętu Lotnictwa Sportowego, w wyniku której zlikwidowano dyrekcję ZSLS w Warszawie, a zakłady ZSLS nr 3 w Poznaniu i ZSLS nr 5 w Krośnie, usamodzielniły się w Wytwórnie Sprzętu Komunikacyjnego. Nowo powołana dyrekcja z siedzibą w Bielsku zaczęła kierować przedsiębiorstwem pod nazwą Zakłady Szybowcowe Delta-Bielsko. Wraz z tymi zmianami, zakłady zamiejscowe we Wrocławiu i w Jeżowie utraciły dotychczasową samodzielność finansową (własny rozrachunek) i od tej chwili i stanowiły zamiejscowe filie na prawach wydziałów Dyrekcji.

Źródło:

[1] Sobczak E. ”Wrocławski Zakład Szybowcowy”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[2] Glass A., Kubalańca J. "Polskie konstrukcje lotnicze 1939-1954". Tom 5. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2013.
blog comments powered by Disqus