Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego nr 3 w Poznaniu
ZSLS nr 3 w Poznaniu
Okręgowe Warsztaty Lotnicze w Poznaniu
OWL w Poznaniu
Okręgowe Warsztaty Lotnicze nr 5 w Poznaniu (OWL nr 5)
OWL nr 5 w Poznaniu

Po II wojnie światowej Okręgowe Warsztaty Lotnicze (OWL) w Poznaniu wyspecjalizowały się w remoncie płatowców, pochodzących ze zdobyczy. Remontowano poniemieckie samoloty: Fieseler Fi-156 ”Storch”, Heinkel He-72 ”Kadett”, Klemm Kl-35D oraz szybowce SG-38. Remontowano również zakupione z demobilu amerykańskiego samoloty Piper L-4 ”Cub”. Zakłady w Poznaniu były rozbudowywane. Zmieniały się również nazwy: z OWL na Okręgowe Warsztaty Lotnicze w Poznaniu nr 5 (OWL nr 5) i później na Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego nr 3 (ZSLS-3). Podlegały one wówczas Dyrekcji Zakładów Sprzętu Lotnictwa Sportowego w Warszawie. W latach 1952-1953 w ZSLS-3 w Poznaniu zbudowano 10 egz. szybowca IS-C ”Żuraw”.

W latach 1953-1955 w ZSLS nr 3 przystosowały 19 samolotów CSS-13 do celów rolniczych. W związku z niedostatkiem samolotów sanitarnych w lotnictwie cywilnym, zapadła decyzja przebudowania samolotów CSS-13 na samoloty CSS S-13. Przeróbki dokonały ZSLS nr 3 w Poznaniu. Powstało w ten sposób dalszych 38 samolotów sanitarnych.

W lipcu 1963 r. nastąpiła reorganizacja Zakładów Sprzętu Lotnictwa Sportowego, w wyniku której zlikwidowano dyrekcję ZSLS w Warszawie, a zakłady ZSLS nr 3 w Poznaniu, usamodzielniły się jako Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego.

Konstrukcje:
IS-2 ”Mucha ter”, 1950, szybowiec treningowo-wyczynowy.
IS-C ”Żuraw”, 1952, szybowiec wyczynowy.
CSS S-13, ok. 1955, samolot sanitarny.

Źródło:

[1] Krzyżan M. ”Samoloty w muzeach polskich”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1983.
[2] Morgała A. ”Polskie Storchy”. Lotnictwo z szachownicą nr 19.
[3] Morgała A. ”Nie tylko z szachownicą. Pierwsze szybowce w Polsce po roku 1945”. Lotnictwo z szachownicą nr 25.
[4] Morgała A. ”Samoloty zdobyczne w lotnictwie polskim po 1945 roku”. Lotnictwo z szachownicą nr 23.
[5] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
[6] Sobczak E. ”Wrocławski Zakład Szybowcowy”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
blog comments powered by Disqus